E - DOWÓD. ZMIANY W USTAWIE O DOWODACH OSOBISTYCH I W ROZPORZĄDZENIACH WYKONAWCZYCH DO USTAWY

Data szkolenia
2019-02-13
Miejsce szkolenia
Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 8.02 wynosi 335 PLN
Po 8.02 cena szkolenia wynosi 355 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia Program szkolenia
Pliki

Karta zgłoszeniowa - 13.02.2019r.

Formularz
Zapis na szkolenie
O szkoleniu

Adresaci:

pracownicy gmin/miast realizujący zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

Cel szkolenia:

omówienie przepisów z najnowszych zmian w ustawie o dowodach osobistych oraz najczęściej powtarzających się nieprawidłowości pojawiających się w bieżącej pracy jednostki. Przedstawienie problematyki dotyczącej e-dowodu – zarówno zmian w ustawie jak i w rozporządzeniach do ustawy.

Korzyści:

analiza zagadnień związanych z udostępnianiem danych osobowych z Rejestru Mieszkańców, z rejestru PESEL oraz z rejestru Dowód Osobisty. Wskazanie wpływu RODO na stosowanie ustaw o ewidencji ludności, dowodach osobistych i Pasc. Przedstawienie etapów przeprowadzania postępowań meldunkowych, w tym nowych zapisów dotyczących meldowania cudzoziemców. Przegląd orzecznictwa z zakresu problematyki szkolenia.

Program:

1. E - dowód – omówienie zmian w ustawie o dowodach osobistych i w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy

2. Zmiany w ustawach – o ewidencji ludności, dowodach osobistych i Pasc wynikające z RODO oraz z innych ustaw zmieniających ww przepisy

3. Udostępnianie danych osobowych z Rejestru Mieszkańców, z Rejestru PESEL z Rejestru Dowód Osobisty z kopert dowodowych – nowe regulacje

4. Meldowanie cudzoziemców – nowe regulacje

5. Prowadzenie postępowań meldunkowych

  • etapy procesowe
  • zasady
  • stosowanie Kpa

6. Orzecznictwo sadów administracyjnych z zakresu postępowań meldunkowych
i udostępniania danych

7. Rozporządzenie 1191/2016 w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w UE
i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1024/2012

8. Wyniki kontroli, wnioski wynikające z postępowań prowadzonych w II instancji

9. Praktyczne przykłady, pytania, problemy.

Prowadzący:

Praktyk, doświadczony trener, od 15 lat zajmuje się nadzorem nad realizacją przez gminy zadań z zakresu spraw obywatelskich. Prowadziła wiele szkoleń z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i USC, wysoko oceniany wykładowca.

Cena: 335 zł +VAT (23% lub zw.) przy zgłoszeniu do 8 lutego 2019r. Cena po 8 lutego to 355 zł. Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 11 lutego 2019r.

Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych.

Opiekun szkolenia:

Koordynator:  Magdalena Kubik-Szczerba e-mail: magdalena.kubik@frdl.rzeszow.pl

Opiekun szkolenia: Joanna Kulas, e-mail: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego