PEŁNOMOCNICTWO W POSTĘPOWANIU PODATKOWYM – PROBLEMY PRAKTYCZNE ZE STOSOWANIEM NOWYCH ZASAD W ZAKRESIE PEŁNOMOCNICTW PODATKOWYCH PO ZMIANACH W 2016R.

Data szkolenia
2019-03-18
Miejsce szkolenia
Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 4.03 wynosi 335 PLN
Po 4.03 cena szkolenia wynosi 355 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia Program szkolenia
Pliki

Karta zgłoszeniowa - 18.03.2019r.

Formularz
Zapis na szkolenie
O szkoleniu

Adresaci:

skarbnicy, pracownicy wydziałów podatkowych urzędów miast i gmin oraz jednostek komunalnych, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

Cel szkolenia:

uzyskanie kompleksowej wiedzy i praktycznych wskazówek z zakresu pełnomocnictw w postępowaniu podatkowym. Omówienie zasad wydawania pełnomocnictw, kwestii problematycznych, aktualnego orzecznictwa. Wyjaśnienie wątpliwości w bieżącej pracy jednostki.

Korzyści:

zdobycie odpowiedzi na następujące pytania:

 • kto może zostać pełnomocnikiem?
 • w jaki sposób pełnomocnictwo powinno być udzielone?
 • czy udzielając pełnomocnictwa do protokołu należy żądać wypełnienia druku pełnomocnictwa?
 • w jaki sposób gminny organ podatkowy może uzyskać dostęp do CRPO?
 • jak w praktyce organu podatkowego korzystać z CRPO?
 • jakie są konsekwencje niewpisania pełnomocnika ogólnego do rejestru?
 • co powinien zrobić organ podatkowy w przypadku złożenia pełnomocnictwa na piśmie ale nie na obowiązującym druku?
 • czy i w jaki  sposób organ podatkowy powinien wezwać pełnomocnika w przypadku niewypełnienia wszystkich pól w obowiązującym wzorze pełnomocnictwa?
 • czy pełnomocnictwo, w którym nie wypełniono wszystkich wymaganych pól można uznać za skuteczne?

Program:

1. Ogólne zagadnienia dotyczące pełnomocnictw i upoważnień w postępowaniach administracyjnych, podatkowych i cywilnych

2. Omówienie różnic w pełnomocnictwach w zależności od rodzaju postępowań

3. Prokurent w postępowaniu podatkowym

 • czy należy udokumentować prokurę?
 • czy na udokumentowanie prokury należy żądać od prokurenta lub przedsiębiorcy stosownych dokumentów?
 • czy wydruk z KRS wystarczy na udokumentowanie prokury?
 • czy wydruk z KRS dokumentujący prokurę składany do akt postępowania podatkowego podlega opłacie skarbowej niezależnie od opłaty skarbowej np. od pełnomocnictwa szczególnego?

4. Pełnomocnictwo a upoważnienie - różnice

5. Szczegółowe regulacje prawne w zakresie pełnomocnictw w sprawach podatkowych

6. Pełnomocnictwa i jego skuteczność w postępowaniu podatkowym

7. Prawnopodatkowe aspekty działania pełnomocnika w postepowaniu podatkowym

8. Rodzaje pełnomocnictw w postepowaniu podatkowym

 • pełnomocnictwo ogólne
 • pełnomocnictwo szczególne
 • pełnomocnictwo do doręczeń
 • instytucja tymczasowego pełnomocnika szczególnego

9. Centralny Rejestr Pełnomocnictw Ogólnych

10. Szczególny charakter pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji podatkowych

11. Omówienie urzędowych druków pełnomocnictw w sprawach podatkowych

12. Nieprawidłowości pełnomocnictwa i konsekwencje prawne

13. Zasady naliczania, pobierania i egzekwowania opłaty skarbowej od pełnomocnictw

 • czy pełnomocnictwo bez opłaty skarbowej jest ważne?
 • w jakiej wysokości należna jest opłata skarbowa przy wielości stosunków pełnomocnictwa?
 • które z pełnomocnictw w sprawach podatkowych nie podlegają opłacie skarbowej?
 • problem złożenia pełnomocnictwa przed wszczęciem postępowania podatkowego

14. Regulacje prawne w zakresie doręczania decyzji, postanowień i pism pełnomocnikom, w tym doręczeń drogą elektroniczną (pojęcie adresu elektronicznego)

15. Odwołanie i wygaśnięcie pełnomocnictwa

16. Aktualne orzecznictwo w zakresie pełnomocnictw w sprawach podatkowych

17. Indywidualne pytania, konsultacje i dyskusja.

Prowadzący:

Wieloletni pracownik Urzędu Miasta, były zastępca dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji. Autor opracowań z dziedziny związanej z realizacją niektórych zadań gmin publikowanych w czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne.

Cena: 335 zł +VAT (23% lub zw.) przy zgłoszeniu do 4 marca 2019r. Cena po 4 marca to 355 zł. Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 12 marca 2019r.

Opiekun szkolenia: Koordynator:  Magdalena Kubik-Szczerba e-mail: magdalena.kubik@frdl.rzeszow.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego