PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W 2019 R.

Data szkolenia
2019-03-18
Miejsce szkolenia
Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 4.03 wynosi 335 PLN
Po 4.03 cena szkolenia wynosi 355 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia Program szkolenia
Pliki

Karta zgłoszeniowa - 18.03.2019r.

Formularz
Zapis na szkolenie
O szkoleniu

Adresaci:

pracownicy urzędów gmin wydziałów podatkowych, osoby zajmujące się podatkiem od środków transportowych.

Cel szkolenia:

zdobycie wiedzy na temat podatku od środków transportowych w 2019 roku.

Korzyści:

poznanie najnowszych przepisów dotyczących naliczania podatku od środków transportowych w 2019 roku. Wskazanie na kwestie związane z obowiązkiem złożenia deklaracji, omówienie wzorów, terminów oraz wysokości rat podatku, zwolnień od podatku, przedawnienia. Przedstawienie zagadnień dotyczących obowiązku podatkowego, jego wygaśnięcia, wydawania decyzji administracyjnej dotyczącej ustalenia podatku, prowadzenia postępowania zmierzającego do likwidacji zaległości. Konsultacje z ekspertem, rozwiązywanie problematycznych kwestii.

Program:

 1. Środki transportowe podlegające opodatkowaniu oraz wyłączone z opodatkowania (dokumentowanie własności /posiadania przyczep i naczep związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego)
 2. Podatnik podatku od środków transportowych (rodzaje dowodów własności pojazdu)
 3. Solidarna odpowiedzialność współwłaścicieli środka transportowego (zasady, obowiązki współwłaścicieli, organ podatkowy przy współwłasności pojazdu)
 4. Obowiązek podatkowy w przypadku zarejestrowania środka transportowego i nabycia zarejestrowanego środka transportowego. Przeniesienie własności zarejestrowanego pojazdu
 5. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu a obowiązek podatkowy
 6. Obowiązek złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych. Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych wprowadzony rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. Zasady korygowania deklaracji. Deklaracja dotycząca pojazdu stanowiącego współwłasność. Termin składania deklaracji w przypadku powstania obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego
 7. Ustalenie wysokości rat podatku i terminów płatności w przypadku powstania obowiązku podatkowego w trakcie roku
 8. Wygaśnięcie obowiązku podatkowego w trakcie roku a termin płatności i kwota podatku
 9. Właściwość miejscowa organu podatkowego w przypadku zmiany siedziby lub miejsca zamieszkania w trakcie roku podatkowego
 10. Wykorzystanie informacji podatkowych o pojazdach do czynności sprawdzających
 11. Określenie wysokość podatku od środków transportowych w decyzji (przesłanki, przykłady decyzji, zmiana decyzji, uchylenie decyzji)
 12. Zwolnienia od podatku od środków transportowych
 13. Prowadzenie postępowania zmierzającego do likwidacji zaległości (zasady wystawiania upomnienia i tytułu wykonawczego, możliwość pominięcia upomnienia)
 14. Przedawnienie podatku od środków transportowych (zasady ustalenia biegu terminu przedawnienia, ewidencja księgowa zaległości przedawnionych)
 15. Dyskusja.

Prowadzący:

Ekonomistka, doradca podatkowy. Doświadczenie zdobyte w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej oraz Urzędzie Miasta w Wydziale Podatków i Opłat na stanowiskach kierowniczych. Wydawca tygodnika o tematyce podatkowej „e-serwis Podatki lokalne”. Prowadząca szkolenia z zakresu prawa podatkowego oraz rachunkowości od 18 lat.

Cena: 335 zł +VAT (23% lub zw.) przy zgłoszeniu do 4 marca 2019r. Cena po 4 marca to 355 zł. Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 12 marca 2019r.

Opiekun szkolenia:

Koordynator:  Magdalena Kubik-Szczerba e-mail: magdalena.kubik@frdl.rzeszow.pl

Opiekun szkolenia: Joanna Kulas, e-mail: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego