AUDYTY I ANALIZA RYZYKA W OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH. WARSZTATY DLA INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH

Data szkolenia
2019-03-15
Miejsce szkolenia
Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 1.03 wynosi 335 PLN
Po 1.03 cena szkolenia wynosi 355 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia Program szkolenia
Pliki

Karta zgłoszeniowa - 15.03.2019r.

Formularz
Zapis na szkolenie
O szkoleniu

Adresaci:

osoby pełniące funkcję Inspektorów Ochrony Danych w administracji rządowej i samorządowej, a także w podmiotach prywatnych, wszyscy zainteresowani tematyką szklenia.

Cel szkolenia:

zdobycie wiedzy na temat wykonywania audytów wewnętrznych dotyczących ochrony danych osobowych. Wytłumaczenie uczestnikom na czym polega analiza ryzyka oraz jak ją przygotować w swojej jednostce. Nabycie umiejętności wykorzystania wyników audytu do przeprowadzenia analizy ryzyka.

Korzyści:

uzyskanie informacji dotyczących wykonywania audytów wewnętrznych dotyczących ochrony danych osobowych, wskazanie właściwych sposobów planowania i realizacji audytów a także ich dokumentowania. Przećwiczenie na przykładach, podczas części warsztatowej, przeprowadzania analiza ryzyka. Uzyskanie odpowiedzi na pytania, wyjaśnienie kwestii problemowych.

Program:

Część I. Audyty wewnętrzne

 1. Co rozumiemy pod pojęciem audytu, jak mamy ustalać kryteria, terminy oraz cele audytu?
 2. Jakie obowiązki ciążą na Inspektorze Ochrony Danych w zakresie przeprowadzenia audytów?
 3. Jak przeprowadzać audyty doraźne, a jak audyty planowe?
 4. Jak powinienem reagować na naruszenie ochrony danych osobowych oraz nieprawidłowości związane z ochroną danych osobowych, a także jak wprowadzić postępowanie naprawcze?
 5. Audyt u procesora – czy mam do tego prawo, a jeśli tak, jak to zrobić?

Część II. Analiza ryzyka

 1. Podejście do ochrony danych osobowych oparte na ryzyku – co to znaczy? Wyjaśnienie najważniejszych pojęć
 2. Analiza zagrożeń – na co mam zwrócić uwagę?
 3. Zagrożenia utraty poufności danych – czym są, jak im zapobiegać?
 4. Analiza ryzyka – jak ją skutecznie przeprowadzić wraz z pracownikami?
 5. Macierz ryzyka – dla Inspektora i pracowników
 6. Reakcja na ryzyko – jak powinien reagować Administrator Danych?

Część III. Zakończenie i dyskusja.

Prowadzący:

Prawnik, zawodowo związany z administracją samorządową na szczeblu wojewódzkim. Od 2017 r. pełni funkcję Pełnomocnika ds. Kontroli Zarządczej i Przeciwdziałania Korupcji, a także Inspektora Ochrony Danych w wiodącej na Lubelszczyźnie jednostce naukowo – medycznej. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa pracy, prawa administracyjnego, świadczeń rodzinnych, kontroli zarządczej oraz ochrony danych osobowych. Oprócz wykształcenia prawniczego, ukończył studia podyplomowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz  z zakresu zarządzania
i administracji dla kadry kierowniczej jednostek samorządu terytorialnego.

Cena: 335 zł +VAT (23% lub zw.) przy zgłoszeniu do 1 marca 2019r. Cena po 1 marca to 355 zł. Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 11 marca 2019r.

Opiekun szkolenia:

Koordynator:  Magdalena Kubik-Szczerba e-mail: magdalena.kubik@frdl.rzeszow.pl

Opiekun szkolenia: Joanna Kulas, e-mail: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego