WYPEŁNIANIE MANDATU RADNEGO W NOWEJ KADENCJI 2018-2023

Data szkolenia
2019-01-15
Miejsce szkolenia
Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 2.01 wynosi 325 PLN
Po 2.01 cena szkolenia wynosi 345 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia Program szkolenia
Pliki

Karta zgłoszeniowa - 15.01.2019r.

Formularz
Zapis na szkolenie
O szkoleniu

Adresaci:

przewodniczący rady, radni, sekretarze miast, gmin i powiatów, dyrektorzy biur rady gminy/miasta/powiatu oraz pracownicy zatrudnieni w biurach rady i na samodzielnych stanowiskach pracy związanych z obsługą rady gminy.

Cel szkolenia:

liczne zmiany aktów prawnych dotyczących funkcjonowania jst, ich roli i zadań, a także co najistotniejsze, okres nowej kadencji rady powodują potrzebę zdobywania informacji i aktualizacji wiedzy w celu sprawnego zarządzania jednostką i harmonijnej współpracy jej organów, zwłaszcza przewodniczący rady i radnych.

Szkolenie pozwoli zdobyć i uporządkować wiedzę z zakresu wypełnienia radnych w okresie pełnienia mandatu w nowej kadencji 2018-2023.

Korzyści:

omówienie problematyki regulaminu rady, oświadczeń majątkowych, roli radnego oraz rady w tworzeniu, uchwalaniu, realizacji i zmianach w budżecie gminy. Wskazanie najważniejszych zmian w ustawach samorządowych obowiązujących w nowej kadencji.

Program:

 1. Akty prawne związane z pełnieniem funkcji radnego
 2. Mandat radnego- uprawnienia i obowiązki
 3. Ograniczenia i zakazy
 4. Regulamin rady
 5. Najważniejsze zadania Komisji Rewizyjnej
 6. Procedura absolutoryjna
 7. Delegowanie radnego w podróż służbową. Dieta radnego
 8. Oświadczenia majątkowe
 9. Zmiany w ustawach samorządowych od nowej kadencji
 10. dłuższa kadencja
 11. budżet obywatelski         
 12. obowiązek transmisji sesji rad
 13. obowiązek rejestrowania i upublicznienia wyników głosowań
 14. uprawnienia kontrolne radnych
 15. przewodniczący rady zwierzchnikiem
 16. coroczna debata o stanie samorządu
 17. komisja skarg wniosków i petycji
 18. Rola radnego, rady w tworzeniu, uchwalaniu, realizacji i zmianach w budżecie gminy
 19. inicjatywa uchwałodawcza i kompetencje organu stanowiącego jst do dokonywania zmian budżetu- orzecznictwo
 20. budżet gminy jako roczny plan dochodów i wydatków-najważniejsze informacje o budżecie
 21. Pytania i odpowiedzi.

Prowadzący:

Ekonomista,  praktyk, były wieloletni dyrektor szkoły a następnie burmistrz, doświadczony samorządowiec, ekspert w dziedzinie finansów oraz zarządzania oświatą w jednostkach samorządu terytorialnego, prowadził szkolenia z zakresu finansów w jst oraz oświaty. Realizował szkolenia dla radnych z zakresu praw
i obowiązków radnego, współpracy z organem wykonawczym,  udzielania absolutorium, funduszu sołeckiego.

Cena: 325 zł +VAT (23% lub zw.) przy zgłoszeniu do 2 stycznia 2019r. Cena po 2 stycznia wynosi to 345 zł.

Zgłoszenia przyjmujemy do 8 stycznia 2019r.

Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych.

Opiekun szkolenia:

Koordynator:  Magdalena Kubik-Szczerba e-mail: magdalena.kubik@frdl.rzeszow.pl

Opiekun szkolenia: Joanna Kulas, e-mail: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego