NARUSZENIE STOSUNKÓW WODNYCH I KWESTIA UTRZYMYWANIA URZĄDZEŃ WODNYCH W MYŚL NOWEGO PRAWA WODNEGO

Data szkolenia
2019-01-16
Miejsce szkolenia
Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 2.01 wynosi 325 PLN
Po 2.01 cena szkolenia wynosi 345 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia Program szkolenia
Pliki

Karta zgłoszeniowa - 16.01.2019r.

Formularz
Zapis na szkolenie
O szkoleniu

Adresaci:

kierownicy i pracownicy wydziałów i referatów ochrony środowiska jst oraz biura projektów, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

Cel szkolenia:

zaprezentowanie problematyki naruszenia stosunków wodnych i utrzymywania urządzeń wodnych, poszerzenie wiedzy w myśl nowego Prawa wodnego..

Korzyści:

omówienie problematyki postępowania w sprawie naruszania stosunków wodnych, zasad utrzymywania urządzeń wodnych, legalizacji nielegalnego urządzenia wodnego czy rozbiórki urządzenia wodnego. Analiza aktualnych przepisów prawnych oraz orzecznictwa. Możliwość konsultacji z ekspertem- praktykiem.

Program:

 1. Istota naruszenia stosunków wodnych
 2. Postępowanie w sprawie naruszenia stosunków wodnych - omówienie zasad i procedury
 3. Relacja kwestii naruszenia stosunków wodnych do spraw związanych z urządzeniami wodnymi – porównanie tych zagadnień
 4. Zasady utrzymywania urządzeń wodnych – omówienie zasad z uwzględnieniem zasady partycypacji
 5. Legalizacja nielegalnego urządzenia wodnego –procedura i zasady legalizacji
 6. Rozbiórka urządzenia wodnego – przedstawienie przesłanek rozbiórki oraz procedury w tym zakresie,
  z uwzględnieniem dotychczasowego orzecznictwa sądowego
 7. Przywrócenie poprzedniej funkcji urządzenia –analiza procedury
 8. Utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych
 9. Dyskusja.

Prowadzący:

Radca prawny, wieloletni pracownik administracji publicznej (samorządowej i rządowej), doświadczony szkoleniowiec, aktualnie zatrudniony w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie.

Cena: 325 zł +VAT (23% lub zw.) przy zgłoszeniu do 2 stycznia 2019r. Cena po 2 stycznia wynosi to 345 zł.

Zgłoszenia przyjmujemy do 9 stycznia 2019r.

Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych.

Opiekun szkolenia:

Koordynator:  Magdalena Kubik-Szczerba e-mail: magdalena.kubik@frdl.rzeszow.pl

Opiekun szkolenia: Joanna Kulas, e-mail: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego