RACHUNKI BANKOWE W PODZIELONEJ PŁATNOŚCI –RACHUNEK/RACHUNKI VAT. ZASADY PROWADZENIA ROZLICZEŃ WYDATKÓW I DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ORAZ ŚRODKÓW NA RACHUNKACH DOCHODÓW WŁASNYCH

Data szkolenia
2019-01-14
Miejsce szkolenia
Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 31.12 wynosi 335 PLN
Po 31.12 cena szkolenia wynosi 355 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia Program szkolenia
Pliki

Karta zgłoszeniowa - 14.01.2019r.

Formularz
Zapis na szkolenie
O szkoleniu

Adresaci:

skarbnicy, pracownicy wydziałów finansowo-księgowego, którzy odpowiedzialni są za poprawność prowadzonych rozliczeń podzielonej płatności w podatku VAT, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

Cel szkolenia:

pełna prezentacja rozliczeń środków pieniężnych na rachunku VAT w aspekcie prowadzenia rozliczeń środków budżetowych od poziomu jednostki do poziomu organu finansowego.

Korzyści:

poznanie praktycznych przykładów działania podzielonej płatności i modeli rozliczeń środków publicznych – dochody i wydatki. Omówienie problematyki przelewów wychodzących, przelewów z rachunku VAT do urzędu skarbowego, przelewów przychodzących w różnych sytuacjach- w zależności od dostępności środków na koncie, powiązanie rachunku VAT z rachunkiem/rachunkami rozliczeniowymi (130,131,132,135,139 – numeracja kont za wzorcowym planem kont). Analiza praktycznych schematów księgowań. Możliwość konsultacji kwestii problematycznych z ekspertem- praktykiem.

Program:

1. Przelew wychodzący – brak środków na rachunku VAT

2. Przelew wychodzący – częściowe pokrycie na rachunku VAT

3. Przelew wychodzący – pełne pokrycie na rachunku VAT

4. Rodzaje przelewów wychodzących w podzielonej płatności

·        przelew wewnętrzny, krajowy, zagraniczny

·        zasady prowadzenia rozliczeń w tym korzystanie między innymi Express Elixir czy też
z SORBNET2

5. Przelew wychodzący i jego zwrot przy braku środków, częściowym pokryciu oraz pełnym pokryciu na rachunku VAT

6. Przelew z rachunku VAT do urzędu skarbowego przy braku środków, częściowym pokryciu oraz pełnym pokryciu na rachunku VAT

7. Przelew wychodzący przy płatnościach masowych

8. Przelew przychodzący na rachunek wirtualny – zapis analityczny oraz zapis zbiorczy – raporty analityczne z transakcji

9. Ustalanie stanu środków na rachunku VAT oraz rachunkach rozliczeniowych w wersji

·        jeden rachunek bankowy dla każdej jednostki, urzędu oraz organu finansowego

·        więcej niż jeden rachunek VAT dla każdej jednostki , urzędu i tylko jeden rachunek dla organu finansowego

·        tylko jeden rachunek bankowy VAT dla jednostki samorządu terytorialnego

10. Przelewy: sesje bankowe, czas rzeczywisty operacji , blokada przelewu, ściągnięcie środków
z rachunku itd. – zasady prowadzenia rozliczeń

11. Status środków na rachunku VAT

·        środki bez paragrafu klasyfikacji budżetowej

·        zwroty wydatków

·        dochody (Rb-27s) oraz dochody własne (Rb34s)

·        środki na wydatki (Rb28s) – przelew wychodzący i jego zwrot przy braku środków lub częściowym pokryciu na rachunku VAT

12. Powiązanie rachunku VAT z rachunkiem/rachunkami rozliczeniowymi (130,131,132,135,139 – numeracja kont za wzorcowym planem kont)

13. Zerowanie rachunku VAT na dzień 31 grudnia 2018 roku – zerowanie pozorne i zerowanie faktyczne -przykłady

14. Rachunek VAT na dzień 01.01.2019 – rozliczanie środków według metody netto oraz brutto

15. Schematy księgowe rozliczeń na rachunku VAT.

Prowadzący:

Specjalista w zakresie finansów publicznych, były pracownik Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, doradca wielu jst. Wykładowca przeprowadził szkolenia m.in. dla następujących podmiotów: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Urzędy Marszałkowskie, Urzędy Wojewódzkie, Urzędy Miast i Gmin, Starostwa, Wojewódzkie i Powiatowe Urzędy Pracy, Jednostki Systemu Pomocy Społecznej, Placówki Oświatowe, Ośrodki Sportu i Rekreacji, Instytucje Kultury.

Cena: 335 zł +VAT (23% lub zw.) przy zgłoszeniu do 31 grudnia 2018r. Cena po 31 grudnia to 355 zł.

Zgłoszenia przyjmujemy do 8 stycznia 2019r.

Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych.

Opiekun szkolenia:

Koordynator:  Magdalena Kubik-Szczerba e-mail: magdalena.kubik@frdl.rzeszow.pl

Opiekun szkolenia: Joanna Kulas, e-mail: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego