POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ORAZ INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI -WARSZTATY PRAKTYCZNE

Data szkolenia
2018-12-07
Miejsce szkolenia
Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 23.11 wynosi 335 PLN
Po 23.11 cena szkolenia wynosi 355 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia Program szkolenia
Pliki

Karta zgłoszeniowa - 7.12.2018r.

Formularz
Zapis na szkolenie
O szkoleniu

Adresaci:

sekretarze, osoby zarządzające jednostką, informatycy, wszyscy odpowiedzialni za administrowanie systemami informatycznymi w jednostkach.

Cel szkolenia:

nabycie praktycznych umiejętności przygotowania Instrukcji Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Wdrożenie pracowników IT w System Ochrony Danych. Przygotowanie pracowników IT do współtworzenia Systemu Ochrony Danych.

Korzyści:

omówienie problematyki związanej tworzeniem dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa informacji, tworzeniem polityki bezpieczeństwa, instrukcji zarządzania systemem oraz systemem ochrony danych.

Wskazanie:

 • na czym polega analiza ryzyka i zagrożeń?
 • jak prawidłowo stworzyć politykę bezpieczeństwa czy instrukcji zarządzania systemem bezpieczeństwa?
 1. w jaki sposób zarządzać incydentami naruszenia bezpieczeństwa informacji?
 2. jak należycie kontrolować dostęp do sieci czy do systemów operacyjnych?
 3. jak w prawidłowy sposób tworzyć kopie zapasowe?
 • jak zarządzać dostępem użytkowników?

Program:

1. Podstawowe pojęcia

 • polityka bezpieczeństwa informacji
 • instrukcja zarządzania systemami informatycznymi
 • ewidencja upoważnień
 • upoważnienia
 • oświadczenie o zachowaniu poufności
 • analiza ryzyka i zagrożeń
 • kodeksy postępowania

2. Przeprowadzanie analizy ryzyka i zagrożeń w systemach informatycznych

 • na czym polega analiza?
 • niezbędne elementy analizy zagrożeń

3. Tworzenie polityki bezpieczeństwa krok po kroku

 • rola i zadania informatyka
 • elementy obligatoryjne polityki
 • metodyka tworzenia polityki – zagadnienia praktyczne

4. System ochrony danych, zachowanie poufności w systemach w praktyce

 • obligowanie pracowników/współpracowników do zachowania informacji w poufności
 • nadawanie/zmienianie upoważnień/uprawnień
 • prowadzenie ewidencji upoważnień/uprawnień

5. Tworzenie instrukcji zarządzania systemem informatycznym krok po kroku

 • rola informatyka w przygotowaniu Instrukcji
 • elementy obligatoryjne Instrukcji
 • metodyka tworzenia Instrukcji – zagadnienia praktyczne

6. System ochrony danych: zarządzanie systemami i sieciami

 • procedury eksploatacyjne i zakresy odpowiedzialności
 • zarządzanie usługami strony trzeciej
 • ochrona przed szkodliwym i mobilnym kodem
 • kopie zapasowe
 • monitorowanie
 • zarządzanie ciągłością działania
 • kontrola dostępu
 • wymagania biznesowe dla kontroli dostępu
 • zarządzanie dostępem użytkowników
 • odpowiedzialność użytkowników
 • kontrola dostępu do sieci, kontrola dostępu do systemów operacyjnych, kontrola dostępu do aplikacji i informacji
 • przetwarzanie i komunikacja mobilna
 • zarządzanie incydentami naruszenia bezpieczeństwa informacji
 • zgłaszanie zdarzeń związanych z bezpieczeństwem informacji i słabości
 • zarządzanie incydentami naruszenia bezpieczeństwa informacji i udoskonalenia – procedura
 • postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych
 1. Dyskusja.

 

Prowadzący:

Adam Parysz– dyplomowany archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Administrator Bezpieczeństwa Informacji. Specjalista ds. Archiwizacji w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu archiwizacji dokumentacji, ochrony danych osobowych, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych.

Cena: 335 zł +VAT (23% lub zw.) przy zgłoszeniu do 23 listopada 2018r. Cena po 23 listopada to 355 zł.

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 listopada 2018 r.

Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych.

Opiekun szkolenia:

Koordynator:  Magdalena Kubik-Szczerba e-mail: magdalena.kubik@frdl.rzeszow.pl

Opiekun szkolenia: Joanna Kulas, e-mail: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego