ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI ZAKOŃCZONEJ W ARCHIWACH ZAKŁADOWYCH I SKŁADNICACH AKT Z UWZGLĘDNIENIEM ZNOWELIZOWANEGO PRAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Data szkolenia
2018-12-07
Miejsce szkolenia
Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 23.11 wynosi 325 PLN
Po 23.11 cena szkolenia wynosi 345 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia Program szkolenia
Pliki

Karta zgłoszeniowa - 7.12.2018r.

Formularz
Zapis na szkolenie
O szkoleniu

Adresaci:

osoby odpowiedzialne za postępowanie z dokumentacją w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych, a także archiwiści zakładowi.

Cele:

omówienie całokształtu zagadnień związanych z udostępnianiem dokumentacji zakończonej, która ma miejsce w archiwach zakładowych i składnicach akt. Scharakteryzowany zostanie cały proces udostępniania akt, podmioty upoważnione. Spotkanie odpowiada na określony w instrukcji archiwalnej obowiązek stałego pogłębiania kwalifikacji zawodowych personelu.

Korzyści:

uzyskanie kompletu wzorcowej dokumentacji niezbędnej do udostępniania. W trakcie zajęć omówione zostaną kwestie przetwarzania danych osobowych przechowywanych w archiwach zakładowych w kontekście nowelizowanego prawa (RODO). Analiza zagadnień związanych z dokumentacją poparta licznymi przykładami.

Program:

1. Pojęcie udostępniania dokumentacji zakończonej

2. Udostępnianie a przetwarzanie dokumentacji w świetle prawa archiwalnego (ustawa archiwalna i rozporządzenia, wytyczne państwowej służby archiwalnej, dobra praktyka archiwalna)

3. Kto, kiedy i jak może wnioskować o udostępnianie akt? Potrzeby własne jednostki, wnioski podmiotów zewnętrznych - osoby fizyczne, instytucje

4. Formy udostępniania akt (wypożyczenie, kopia, na miejscu)

5. Kwerendy archiwalne, a poszukiwania naukowe i genealogiczne. Udostępnianie informacji publicznej

6. Procedura udostępniania akt (osoby uprawnione)

7.  Różnica w udostępnianiu akt w archiwum zakładowym a składnicy akt

8.  Przetwarzanie dokumentacji w archiwum zakładowych

9.  Jak przygotować dokumentację do udostępniania (anonimizacja, techniczne przygotowanie akt)

10. Prawa i obowiązki pracowników instytucji w odniesieniu do dokumentacji zakończonej (archiwista
i twórcy akt) w zakresie jej udostępniania

11. Formularze wykorzystywane w procedurze udostępniania (wniosek, karta, rejestr udostępnień
i wypożyczeń)

Dyskusja

Prowadzący:

Specjalista ds. zarządzania dokumentacją najnowszą, doktor n. hum. z zakresu archiwistyki, biegły sądowy, wieloletni pracownik Oddziału Nadzoru Archiwalnego w Archiwum Państwowym w Kielcach, prowadzi własną działalność gospodarczą z zakresu spraw kancelaryjno-archiwalnych.

Cena: 325 zł +VAT (23% lub zw.) przy zgłoszeniu do 23 listopada. Cena po 23 listopada to 345 zł.

Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych.

Opiekun szkolenia:

Magdalena Kubik-Szczerba e-mail: magdalena.kubik@frdl.rzeszow.pl

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 listopada 2018 r.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego