SKARGI, WNIOSKI I PETYCJE W NOWEJ KADENCJI Z UWZGLĘDNIENIEM KOMPETENCJI KOMISJI RADY

Data szkolenia
2018-12-10
Miejsce szkolenia
Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 19.11 wynosi 325 PLN
Po 19.11 cena szkolenia wynosi 345 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia Program szkolenia
Pliki

Karta zgłoszeniowa - 10.12.2018r.

Formularz
Zapis na szkolenie
O szkoleniu

Adresaci:

sekretarze jst, pracownicy samorządowi, radcowie prawni, przewodniczący rad i radni, pracownicy biur rad, wszyscy zainteresowani problematyką szkolenia.

Cele:

zapoznanie uczestników z problematyką skarg, wniosków i petycji w nowej kadencji 2018-2023. Omówienie kompetencji komisji skarg, wniosków i petycji.

Korzyści:

analiza przepisów prawnych dotyczących skarg, wniosków i petycji. Uzyskanie wiedzy:

 • jak należy prawidłowo rozpatrywać skargi, wnioski i petycje?
 • jakie kompetencje ma komisja skarg, wniosków i petycji?
 • co zrobić ze skargą anonimową lub wysłaną faxem?
 • czym się różni skarga od wniosku?
 • jakie są terminy na załatwienie skarg?
 • jak należy prawidłowo przyjmować skargi i wnioski?

Program:

 1. Skarga, wniosek, petycja – omówienie w ogólności tych środków prawnych, wskazanie jak odróżnić np. skargę od wniosku
 2. Komisja skarg, wniosków i petycji – omówienie kompetencji tego organu
 3. Organy właściwe do rozpatrywania skargi – omówienie tych organów oraz sytuacji, kiedy skargę skierowano do niewłaściwego organu
 4. Skarga dotycząca postępowania administracyjnego – omówienie sytuacji, kiedy skarga ma związek z postępowaniem administracyjnym oraz konsekwencji w tym zakresie
 5. Postępowanie skargowe – przedstawienie procedury załatwiania skarg, w tym omówienie kwestii wezwania do usunięcia braków, skarg anonimowych, skarg wysłanych e-mailem, faxem itd.
 6. Terminy załatwiania skarg – przedstawienie terminów załatwiania skarg z uwzględnieniem różnych skarżących i kwestii związanych z tą tematyką
 7. Zakończenie postępowania skargowego – omówienie zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi oraz innego sposobu załatwienia skargi
 8. Wnioski – omówienie postępowania w sprawie wniosku oraz podobieństw i odrębności w stosunku do skarg
 9. Petycje – omówienie tej instytucji i procedury załatwiania petycji
 10. Nadzór i kontrola – omówienie tych instytucji prawnych w zakresie przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków
 11. Kwestie problemowe, dyskusja

Prowadzący:

Radca prawny, wieloletni pracownik administracji publicznej (samorządowej i rządowej), mający doświadczenie szkoleniowe oraz praktykę stosowania prawa w kancelarii prawnej

 Cena:325 zł +VAT (23% lub zw.) przy zgłoszeniu do 19 listopada. Cena po 19 listopada to 345 zł.

Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych.

Opiekun szkolenia:

Magdalena Kubik-Szczerba e-mail: magdalena.kubik@frdl.rzeszow.pl

Zgłoszenia przyjmujemy do 3 grudnia 2018 r.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego