ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

Data szkolenia
2018-11-14
Miejsce szkolenia
Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 31.10 wynosi 305 PLN
Po 31.10 cena szkolenia wynosi 335 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia Program szkolenia
Pliki

Karta zgłoszeniowa - 14.11.2018r.

Formularz
Zapis na szkolenie
O szkoleniu

Adresaci:

rady pedagogiczne, dyrektorzy szkół i inne osoby odpowiedzialne za zarządzanie placówką oświatową.

Cel szkolenia:

podniesienie kompetencji w zakresie umiejętności wykorzystania przepisów prawa w praktyce oświatowej. Omówienie ostatnich zmian w przepisach mających wpływ na organizację pracy placówki oświatowej a także obowiązków sprawozdawczych. 

Korzyści ze szkolenia:

doskonalenie umiejętności stosowania prawa oświatowego w praktyce, szczególnie w zakresie organizacji pracy szkoły i przedszkola z uwzględnieniem rozproszonych zmian w prawie oświatowym, w tym m.in. zmian w organizacji publicznych szkół i przedszkoli, podstawy programowej, pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Omówienie arkuszy kontroli w zakresie realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego, druków szkolnych zgodnych z rozporządzeniem MEN. Uzyskanie praktycznych wskazówek, możliwość dyskusji i próby wspólnego rozwiązania kwestii problematycznych.

Program:

1. Omówienie przepisów prawa obowiązujących od września 2018 roku, w tym związanych z planowaniem pracy szkoły, w kontekście delegowania uprawnień i planowania zadań w roku szkolnym

2. Plan działania MEN w 2018 r.

3. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli - wprowadzone zmiany

4. Ocena pracy nauczycieli - zmiany od 2018 r. Tryb, kryteria i wskaźniki oceny pracy nauczyciela od 1 września 2018 r.

5. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2018/2019

6. Analiza nowej podstawy programowej, kontrola realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego realizowanej przez nauczycieli – arkusze kontroli

7. Organizacja pomocy pedagogicznej w placówce i program wychowawczo – profilaktyczny

8. Obowiązek sprawozdawczości w Nowym i Starym Systemie Informacji Oświatowej

9. Druki szkolne zgodne z Rozporządzeniem MEN

10. Przygotowanie i przeprowadzenie zebrania rady pedagogicznej

Odpowiedzi na pytania, dyskusja

Prowadzący:

Praktyk z kilkunastoletnim stażem pracy na stanowisku starszego wizytatora Kuratorium Oświaty, dyrektora Zespołu Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej realizującego zadania oświatowe samorządu terytorialnego. Doświadczony wykładowca specjalizujący się w szkoleniach z zakresu wdrażania zmian w przepisach prawa oświatowego, nadzoru pedagogicznego, organizacji pracy szkół, pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Autorka wielu projektów edukacyjnych

Cena: 305 zł +VAT (23% lub zw.) przy zgłoszeniu do 31 października. Cena po 31 października to 335 zł.​

Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych.


Opiekun szkolenia:

Magdalena Kubik-Szczerba e-mail: magdalena.kubik@frdl.rzeszow.pl

Zgłoszenia przyjmujemy do 7 listopada 2018 r.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego