OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH NA SESJACH RAD I PODCZAS PUBLIKACJI W BIP W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW O RODO

Data szkolenia
2018-11-13
Miejsce szkolenia
Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 30.10 wynosi 315 PLN
Po 30.10 cena szkolenia wynosi 345 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia Program szkolenia
Pliki

Karta zgłoszeniowa - 13.11.2018r.

Formularz
Zapis na szkolenie
O szkoleniu

Adresaci:

sekretarze jst, pracownicy samorządowi, radcowie prawni, członkowie organów stanowiących i wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego związani z obsługą procesu redagowania projektów i przyjmowania aktów normatywnych wydawanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego.

Cel szkolenia:

poznanie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych podczas sesji rad oraz publikacji w BIP w świetle obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych. Omówienie regulacji związanych z prawidłowymi zasadami techniki prawodawczej, tworzenia i publikowania aktów prawa miejscowego. Wskazanie w jaki sposób prawidłowo stosować RODO przy podejmowaniu uchwał i bieżącej pracy biura rady. Uzyskanie praktycznych wskazówek na jakie kwestie należy zwracać uwagę w związku z danymi osobowymi podczas pracy rady gminy/ powiatu. Jak chronić dane osobowe podczas sesji? Jakie obowiązki w związku z RODO ma przewodniczący? Jak udostępniać informację publiczną w związku z RODO?

Zdobycie wiedzy z zakresu regulacji prawnych, praktycznych aspektów stosowania przepisów o ochronie danych osobowych w bieżącej pracy w celu uniknięcia nieprawidłowości.

Program:

1.      Akty prawa miejscowego a inne uchwały

2.      Podstawy prawne procedury uchwałodawczej w gminie/ powiecie

3.      Zasady techniki prawodawczej i tworzenie uchwał

4.      Publikowanie aktów prawa miejscowego

5.      Dokonywanie zmian podjętych (obowiązujących) uchwał

6.      Elektroniczne zbiory aktów prawa miejscowego obowiązki gmin w tym zakresie

7.      Teksty jednolite przepisów prawa miejscowego (uchwała budżetowa, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego)

8.      Ogłaszanie aktów normatywnych

9.      Ochrona danych osobowych podczas sesji rad

10.  Obowiązki przewodniczącego w zakresie ochrony danych osobowych

11.  Jak stosować RODO przy podejmowaniu uchwał i w pracy Biura Rady?

12.  Udostępnianie informacji publicznej a RODO.

13.  Dyskusja

rowadzący:

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy i prawa administracyjnego. Prowadzi praktykę w formie kancelarii radcy prawnego. Ekspert prowadzący szkolenia podnoszące kwalifikacje urzędników administracji publicznej oraz pracowników samorządowych. Autor programów szkoleniowych oraz opracowań z zakresu prawa pracy i prawa administracyjnego dla jst, jednostek pomocy społecznej i samorządowych instytucji kultury.

Cena: 315 zł +VAT (23% lub zw.) przy zgłoszeniu do 30 października. Cena po 30 października to 345 zł.​

Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych.


Opiekun szkolenia:

Magdalena Kubik-Szczerba e-mail: magdalena.kubik@frdl.rzeszow.pl

Zgłoszenia przyjmujemy do 6 listopada 2018 r.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego