RODO W WYDZIALE KOMUNIKACJI W ŚWIETLE AKTUALNYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH

Data szkolenia
2018-12-07
Miejsce szkolenia
Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 23.11 wynosi 325 PLN
Po 23.11 cena szkolenia wynosi 355 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia Program szkolenia
Pliki

Karta zgłoszeniowa - 7.12.2018r.

Formularz
Zapis na szkolenie
O szkoleniu

Adresaci:

pracownicy starostw powiatowych oraz urzędów miast na prawach powiatu, zatrudnieni w wydziałach zajmujących się wydawaniem praw jazdy, rejestracją pojazdów, wydawaniem uprawnień na wykonywanie transportu drogowego oraz kontrolą i nadzorem nad OSK i SKP.

Cel szkolenia:

zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych dla prawidłowego i zgodnego z przepisami o ochronie danych osobowych prowadzenia spraw i obsługi klienta urzędu.

Korzyści:

wskazanie praktycznych aspektów stosowania przepisów o RODO w wydziale komunikacji w codziennej pracy. Uzyskanie informacji czego można żądać od stron w kontekście ochrony danych osobowych, co należy gromadzić w aktach, jak przechowywać akta, jakich informacji można udzielać, zwłaszcza w rozmowach telefonicznych. Wyczulenie uczestników szkolenia na istotne uprawnienia, osób, których dane dotyczą. Możliwość konsultacji kwestii problemowych w celu wyeliminowania nieprawidłowości.

Program:

I. Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych

1. Co jest, a co nie jest daną osobową?

2. Przetwarzanie danych – co obejmuje?

3. Szczególne kategorie danych osobowych

4. Wyłączenia spod przepisów RODO

II. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych

1. Omówienie ogólnych zasad RODO

 • zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość
 • ograniczenie celu
 • minimalizacja danych
 • prawidłowość
 • ograniczenie przechowywania
 • poufność i integralność danych
 • rozliczalność

2. Co możemy gromadzić w aktach spraw, czego możemy żądać od stron czyli podstawy prawne przetwarzania danych osobowych?

3. Udzielanie informacji stronom

 • problemy praktyczne, w tym informacje telefoniczne
 • kiedy i w jakim zakresie można ich udzielać?
 • jak identyfikować stronę?
 • jakich danych żądać w celu identyfikacji?

4. Jak identyfikować pełnomocnika, czyli co powinno znaleźć się na dokumencie pełnomocnictwa?

5. Czy w celu identyfikacji można żądać wylegitymowania się?

6. Kiedy wymagane jest wyrażanie zgody na przetwarzanie danych?

III. Udostępnianie danych osobowych innym organom

1. Komu i kiedy można udostępniać dane?

2. Kolejność uzyskiwania danych - czy inne organy powinny najpierw zwracać się do administratora danych CEPIK, źródło itp. ?

3. Zakres udostępnianych danych

4. Badanie podstaw prawnych do udzielania informacji ze zbioru danych

IV. Realizacja obowiązku informacyjnego

1. O czym informować strony?

2. Wyjątki

V. Uprawnienia osób, których dane dotyczą

1. Prawo do przejrzystości danych

2. Prawo dostępu do danych

3. Prawo do sprostowania i usunięcia danych

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania

5. Prawo do przenoszenia danych

6. Prawo do sprzeciwu

VI. Pytania i odpowiedzi.

Prowadzący:

Urzędnik mianowany II stopnia, dyrektor organu administracji rządowej zajmującego się kontrolą przedsiębiorców, co dzień rozwiązujący praktyczne problemy związane z ochroną danych osobowych w podległym urzędzie. Ekspert z długoletnim doświadczeniem, specjalizujący się w prawie transportowym a także w przepisach i zasadach stosowania kodeksu postępowania administracyjnego przez pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

Cena: 325 zł +VAT (23% lub zw.) przy zgłoszeniu do 29 października. Cena po 29 października to 355 zł.​

Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych.

Opiekun szkolenia:

Joanna Kulas, e-mail: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl

Zgłoszenia przyjmujemy do 5 listopada 2018 r.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego