SZCZEGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI W ZAKRESIE DRÓG PUBLICZNYCH A PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI

Data szkolenia
2018-11-13
Miejsce szkolenia
Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 30.10 wynosi 315 PLN
Po 30.10 cena szkolenia wynosi 345 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia Program szkolenia
Pliki

Karta zgłoszeniowa - 13.11.2018r.

Formularz
Zapis na szkolenie
O szkoleniu

Adresaci:

pracownicy organów administracji publicznej prowadzący postępowania związane ze specustawą drogową oraz osoby zajmujące się odszkodowaniami dla osób wywłaszczonych na podstawie przepisów specustawy drogowej.

Cel szkolenia:

omówienie problematyki związanej ze szczególnymi zasadami przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w kontekście podziałów nieruchomości w świetle aktualnego stanu prawnego, orzecznictwa sądów i organów administracyjnych.

Korzyści:

wskazanie celów i zakresu obowiązywania specustawy drogowej w związku z dokonywanymi podziałami nieruchomości wzdłuż linii rozgraniczających nieruchomości. Omówienie najczęściej występujących problemów z zakresu nieruchomości podlegających podziałowi oraz szczegółowych zasad dokonywania podziałów z uwzględnieniem zagadnienia odszkodowań i ich wysokości wypłacanych na rzecz byłych właścicieli nieruchomości.

Program:

1.Zakres przedmiotowy i podmiotowy obowiązywania specustawy drogowej oraz cele ustawy
2.Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, podstawy prawne wydania decyzji i zakres inwestycji
objętych obowiązywaniem specustawy drogowej – praktyka stosowania przepisów ustawy przez organy administracji publicznej
3.Zasady i tryb wydawania decyzji o realizacji inwestycji celu publicznego wraz podziałem nieruchomości
przeznaczonej do wywłaszczenia na cel publiczny
4.Zagadnienie linii rozgraniczających inwestycje celu publicznego a praktyka podziałów nieruchomości –  zagadnienia i problemy faktyczne związane z podziałami
5.Odwołania od decyzji i ich skutki prawne oraz faktyczne dla stron postępowania przewidzianego
przepisami ustawy
6.Praktyka stosowania podziałów a odszkodowania dla byłych właścicieli nieruchomości
7.Orzecznictwo organów administracyjnych i sądów.

Prowadzący:

Prawnik ze specjalizacją w zakresie prawa obrotu nieruchomościami z 20-letnim stażem zawodowym, doświadczony trener i wykładowca dla grup zawodowych związanych z rynkiem nieruchomości. Były członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministerstwie Infrastruktury. Specjalizacja w zakresie umów: sprzedaży, najmu, dzierżawy i innych związanych z obrotem nieruchomościami, postępowań prawnych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości i innych zagadnień z dziedziny nieruchomości z uwzględnieniem zagadnień służebności gruntowych oraz obsługi firm deweloperskich i zagranicznych inwestorów.

Cena: 315 zł +VAT (23% lub zw.) przy zgłoszeniu do 22 października. Cena po 22 października to 345 zł.​

Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych.


Opiekun szkolenia:

Magdalena Kubik-Szczerba e-mail: magdalena.kubik@frdl.rzeszow.pl

Zgłoszenia przyjmujemy do 29 października 2018 r.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego