Aktualności

Zobacz więcej

Forum Liderów Samorządowych

Inauguracja Podkarpackiego Forum Liderów Samorządowych (wcześniej Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów) odbyła się 24 kwietnia 2014 roku w Rzeszowie podczas konferencji, której tematem była „Nowa perspektywa finansowa 2014-2020. Fundusze dla Podkarpacia- szanse i zagrożenia”.

Wśród gości spotkania inaugurującego Forum byli Pan Tomasz Poręba - poseł do Parlamentu Europejskiego, Pani Barbara Kuźniar-Jabłczyńska- Dyrektor Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, oraz Pan Dawid Lasek - Wiceprezes Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska.

Od stycznia 2016 r. Forum funkcjonuje pod nazwą Podkarpackie Forum Liderów Samorządowych. Skupia oprócz Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów także Przewodniczących Rad Gmin, Miast i Powiatów: Forum służy wzajemnemu wsparciu przedstawicieli administracji samorządowej, poszerzaniu wiedzy, doskonaleniu warsztatu i umiejętności związanych z wykonywanym zawodem i pełnieniem misji publicznej.

Na każde spotkanie zapraszani są eksperci, którzy oprócz merytorycznych uwag, biorą udział w dyskusji, która pozwala na wymianę doświadczeń. Wspólne spotkania przyczyniają się do rozwiązywania problemów z jakimi spotykają się w samorządach.

W 2016 r. odbyły się następujące spotkania:

  • 4 stycznia 2016 r. - Zmiany ustawy o systemie oświaty z 29 grudnia 2015 r.
  • 30 marca 2016 r. - Nowe obowiązki kierownika jednostki w zakresie organizacji obsługi finansowo-księgowej jednostek budżetowych i pozabudżetowych gmin, powiatów, województw. Tworzenie Samorządowych Centrów Usług Wspólnych
  • 28 kwietnia 2016r. - Finansowanie publicznego transportu zbiorowego. Zadania samorządu dotyczące publicznego transportu zbiorowego z uwzględnieniem zmian Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, które wejdą w życie od 2017 r.
  • 6.05.2016r. - Finansowanie publicznego transportu zbiorowego. Zadania samorządu dotyczące publicznego transportu zbiorowego z uwzględnieniem zmian Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, które wejdą w życie od 2017 r.
  • 27.06.2016r. - Finansowanie wkładów własnych do perspektywy UE 2014- 2020. Nowe podejście na trudniejsze czasy
  • 29.08.2016r. - Pozyskiwanie przez jednostki samorządu terytorialnego środków finansowych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
  • 19.09.2016r. - Nadzór wójta/ burmistrza/ prezydenta nad spółką komunalną oraz możliwości bezprzetargowego powierzania zadań gminnym spółkom komunalnym
  • 25.10.2016r. - Skuteczna rewitalizacja jako narzędzie zarządzania rozwojem lokalnym
Warunkiem udziału w Podkarpackim Forum Liderów Samorządowych jest złożenie w Podkarpackim Ośrodku Samorządu Terytorialnego deklaracji członkowskiej. Można ją dostarczyć pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo faksem: 17 783 55 55.

Dokumenty do pobrania

Deklaracja członkostwa
STATUT PODKRPACKIEGO FORUM WÓJTÓW, BURMISTRZÓW PREZYDENTÓW I STAROSTÓW
Statut