Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Ogłoszenie wyników I edycji Konkursu „Kreator Zmian Społecznych”

Ideą Konkursu jest wspieranie społeczeństwa obywatelskiego poprzez promowanie zrealizowanych przez różne podmioty działań na rzecz zmian społecznych.
Przedmiotem Konkursu jest zebranie i ocena działań na rzecz zmian społecznych. Głównym celem jest stworzenie banku najlepszych inicjatyw na rzecz zmiany społecznej, promocja sprawdzonych rozwiązań oraz upowszechnienie i udostępnienie dla innych podmiotów rezultatów projektów.

Konkurs został objęty patronatem medialnym Gazety Codziennej „Nowiny”, TVP Rzeszów oraz Radia Rzeszów.


Kapituła Konkursu wyróżniła następujące projekty w kategoriach:


1. inicjatywa/projekt bez zewnętrznego finansowania (realizowane bezkosztowo, w ramach sponsoringu, składek) – projekt „Magia pomagania”, zgłoszony przez Parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dębicy – Latoszynie


2. mała inicjatywa/projekt do 10 000 zł projekt „Rodzina niejedno ma imię – Dzień Rodzicielstwa Zastępczego”, zgłoszony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie


3. średnia inicjatywa/projekt od 10 000 zł do 200 000 zł projekt „Aktywna gromadka”, zgłoszony przez Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej „Spectrum” z siedzibą w Stalowej Woli


4. duża inicjatywa/projekt powyżej 200 000 zł projekt „Program rewitalizacji społecznej: Od rewitalizacji do integracji”, zgłoszony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli.


Ponadto, w ramach pierwszej kategorii – projekt bez zewnętrznego finansowania wyróżniono projekt „Interwencja, edukacja, profilaktyka” zgłoszony przez PCPR w Rzeszowie a realizowany przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie.


Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a wszystkich zapraszamy do zgłaszania inicjatyw do kolejnej edycji Konkursu!


Video relacja z wręczenia nagród w pierwszej edycji konkursu "Kreator Zmian Społecznych" 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego