Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Nabór do Nagrody im. Jerzego Regulskiego

Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich ogłaszają nabór kandydatów do nowej, ustanowionej w 2016r. Nagrody imienia Jerzego Regulskiego.

Nagroda będzie przyznawana za wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Zgłoszenia osób i organizacji (w tym samorządów) kandydujących do

Nagrody  można przesyłać do 15 czerwca 2016r.

Nagroda będzie przyznawana w czterech kategoriach:

  • idei – w postaci planu lub projektu urbanistycznego, koncepcji przestrzennej, wizji rozwoju przestrzennego czy innego przedsięwzięcia o  podobnym charakterze,
  • realizacji dzieła – w postaci wdrożenia koncepcji urbanistycznej lub innej mającej charakter przestrzenny,
  • wiedzy i upowszechniania – w postaci pracy naukowej, publikacji, czy innej formy krzewienia lub poszerzania wiedzy związanej z urbanistyką zagospodarowaniem i ładem przestrzennym;
  • aktywności obywatelskiej – rozumianej jako inicjatywy i działania przyczyniających się do podniesienia ładu przestrzennego zgodnie z

zasadami zrównoważonego rozwoju.

Oczekujemy na zgłoszenia we wszystkich kategoriach.

Na stronie www.nagrodaregulskiego.frdl.pl, dostępne są:

Regulamin Nagrody, elektroniczny formularz zgłoszeniowy, a także informacje o Patronie Nagrody i o samym konkursie.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego