Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Nabór do II edycji Nagrody imienia Jerzego Regulskiego

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich ogłaszają II edycję Nagrody imienia Jerzego Regulskiego za wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Nagroda imienia Jerzego Regulskiego została ustanowiona w 2016 roku i jest przyznawana w czterech kategoriach:

• idei (w postaci planu lub projektu urbanistycznego, koncepcji przestrzennej, wizji rozwoju przestrzennego czy innego przedsięwzięcia o podobnym charakterze), 
• realizacji dzieła (w postaci wdrożenia koncepcji urbanistycznej lub innej mającej charakter przestrzenny), 
• wiedzy i upowszechniania (w postaci pracy naukowej, publikacji czy innej formy krzewienia lub poszerzania wiedzy związanej z urbanistyką, zagospodarowaniem 
i ładem przestrzennym) 
• aktywności obywatelskiej (rozumianej jako inicjatywy i działania przyczyniające się do podniesienia ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju).
Zgłoszenia w II edycji Nagrody imienia Jerzego Regulskiego przyjmowane będą do dnia 
30 czerwca 2017 r. za pomocą elektronicznego formularza dostępnego pod adresem: www.nagrodaregulskiego.frdl.pl 

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego