Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Konkurs "Kreator Zmian Społecznych"

Szanowni Państwo

z przyjemnością informuję, że FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego ogłosił konkurs pt. „Kreator Zmian Społecznych”, którego ideą jest wspieranie społeczeństwa obywatelskiego poprzez promowanie zrealizowanych przez różne podmioty działań na rzecz zmian społecznych.

Do przygotowania Konkursu zainspirowały nas zgłaszane przez członków forów działających przy FRDL POST, potrzeby w zakresie konieczności stworzenia banku najlepszych inicjatyw na rzecz zmiany społecznej, promocji sprawdzonych rozwiązań oraz upowszechnienia i udostępnienia ich rezultatów.

Celem Konkursu jest:
• wyłonienie i nagrodzenie najlepszych praktyk, promocja sprawdzonych rozwiązań na rzecz zmian społecznych,
• upowszechnienie rezultatów inicjatyw/ projektów oraz udostępnienie ich dla innych podmiotów,
• stworzenie banku danych dobrych praktyk, wzorcowych przykładów zmiany społecznej,
• promowanie zasad współpracy i partnerstwa podmiotów,
• zebranie know- how w dziedzinie działań społecznych i pracy socjalnej,
• zwiększenie integracji na płaszczyźnie pomocy społecznej i pracy socjalnej.

Konkurs ma za zadanie zebranie i ocenę działań na rzecz zmian społecznych.

Zwracam się do Państwa z prośbą o rozpowszechnienie informacji o Konkursie w lokalnym środowisku. Zrealizowaną inicjatywę lub projekt może zgłosić każda instytucja/ organizacja/ osoba zamieszkująca lub mająca siedzibę na terenie województwa podkarpackiego (w tym jst, ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, mieszkańcy, sołtysi, przewodniczący rad osiedli).

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie aplikacji konkursowej i przesłanie pocztą tradycyjną lub e-mail na adres FRDL POST. Ocenie zostaną poddane inicjatywy/ projekty finansowane zarówno ze środków własnych jak i z dotacji. Każda instytucja może złożyć maksymalnie 3 aplikacje konkursowe. Zgłoszenia przyjmujemy do 31 października 2017r.

Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać w siedzibie FRDL Podkarpackiego Ośrodka Samorządu Terytorialnego w Rzeszowie, ul. Kolejowa 1 lub pod nr telefonu 17-783-55-53.

Liczę na Państwa aktywność i zaangażowanie!
Z wyrazami szacunku,

      Anna Jagiełło
Dyrektor FRDL POST

Pliki o pobrania

Aplikacja konkursowa
Regulamin

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego