Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

IV edycja Rankingu Gmin Podkarpacia 2014

Podczas IV edycji Rankingu Gmin Podkarpacia 2014 tradycyjnie już, po raz czwarty, pierwsze miejsce zajęła gmina Solina. Drugie miejsce należy do gminy Zagórz, która w 2012 r. pojawiła się w Rankingu zajmując 9 lokatę. Natomiast szczególną uwagę należy zwrócić na gminę Stalowa Wola. Dynamiczny rozwój gminy wpłynął na uplasowanie się jej na ostatnim miejscu podium. Biorąc pod uwagę poprzednie edycje można zauważyć, że z roku na rok systematycznie przesuwała się w rankingu, goniąc czołówkę. Podczas pierwszej edycji w 2011r. było to miejsce 14, rok później 8, a w roku 2013 miejsce 5. \

Rozpoczyna się nowa perspektywa finansowa 2014-2020. Środki finansowe, które mogą pozyskać samorządy niewątpliwie przyczynią się do rozwoju poszczególnych terenów. Wśród gmin, które dotychczas wykorzystały te środki najlepiej, a znajdujących się w pierwszej dwudziestce Rankingu, jest Gmina Lubenia (12 miejsce). W tym roku to ona przodowała w pozyskaniu środków europejskich, na 1 mieszkańca przypadało 819,92 zł. W porównaniu z Gminą Adamówka, w której wysokość dofinansowania europejskiego wynosiła 84,88 zł jest to wynik zdecycowanie zadowalający.

Wśród wskaźników, które były brane pod uwagę podczas opracowywania Rankingu Gmin 2014 warto zwrócić uwagę także na dochody własne na 1 mieszkańca oraz wydatki majątkowe inwestycyjne w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Gminy znajdujące się w czołówce Rankingu zajmują w obu przypadkach wysokie lokaty. I tak na przykład Gmina Solina osiągnęła w 2014 roku dochód na 1 mieszkańca wynoszący 3039,69 zł, a wydatki majątkowe inwestycyjne były odnotowane na poziomie 1314,61 zł. Warto również zaznaczyć, że w czasach kiedy wielu rodaków wyjeżdża do pracy za granicę, wiele gmin odnotowuje ujemne saldo migracji. Tym bardziej godny odnotowania jest fakt, że znajdujący się na 20 miejscu Tuszów Narodowy może pochwalić się dodatnim saldem migracji, wynoszącym 11,55 osób na 1 tys. mieszkańców. W porównaniu ze znajdującą się na 3 miejscu Stalową Wolą z wynikiem ujemnym -8,13 jest to bardzo dobry wynik.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi danymi,które zostały przedstawione poniżej w tabeli i obejmują 20 najlepszych gmin.

Otwórz ranking

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego