I Kongres Sekretarzy Polski Południowo-Wschodniej, który odbył się w Rzeszowie w dniach 23-24 września w Rzeszowie był wydarzeniem które odbiło się szerokim echem nie tylko w mediach, ale przede wszystkim środowiskach samorządowych.

W trakcie dwóch dni Kongresu podsumowano dotychczasowe osiągnięcia administracji samorządowej w Polsce na przestrzeni ostatnich 25 lat. Sekretarze pięciu województw zwrócili się również ku przyszłości diagnozując szanse, wyzwania i zagrożenia, które stoją przed nowoczesnym samorządem.

Panele dyskusyjne oraz wystąpienia znamienitych prelegentów pozwoliły na wymianę doświadczeń nie tylko na poziomie regionalnym, ale czerpano również z praktyk amerykańskich i europejskich. Z pewnością wiedza jak i kontakty nawiązane w trakcie Kongresu przyczynią się do efektywniejszego działania urzędów i zarządzania nimi w przyszłości.

Serdecznie dziękuję Państwu za przybycie oraz udział w Kongresie Sekretarzy Polski Południowo-Wschodniej. Wyrażam nadzieję, że w jeszcze liczniejszym gronie spotkamy się za rok!

Z wyrazami szacunku,

Anna Jagiełło
Dyrektor FRDL POST

Media o kongresie