Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

I Podkarpacki Kongres Samorządów Terytorialnych „Praktyczne aspekty zarządzania energią w samorządzie” 20 – 21 listopada 2013 r.

Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego w dniach 20-21 listopada 2013r. zorganizował Podkarpacki Kongres Samorządów Terytorialnych. Motywem przewodnim wydarzenia było  bezpieczeństwo energetyczne regionu, rozwój społeczno - gospodarczy, a także inwestycje w odnawialne źródła energii.

Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego, przy współfinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz w partnerstwie z Podkarpackim Klastrem Energii Odnawialnej, zaprosił do udziału w Kongresie wszystkie samorządy podkarpackich gmin i powiatów w celu omówienia praktycznych aspektów zarządzania energią w samorządzie. Inicjatywa została objęta Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla.

W Kongresie uczestniczyli „pionierzy” i innowatorzy wywodzący się zarówno z samorządów terytorialnych ale także ze sfery nauki biznesu. Są to osoby, które poświęcają swój czas i zaangażowanie w rozwój i promowanie ekoenergii. Możliwość wymiany doświadczeń oraz szerszego spojrzenia na zagadnienia związane z odnawialnymi źródłami energii (OZE) podczas Kongresu była powodem ich przyjazdu do Arłamowa w Gminie Ustrzyki Dolne.

Po przywitaniu gości przez Janusza Olesińskiego- Dyrektora Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji głos zabrał Wicemarszałek Lucjan Kuźniar. Omówił on OZE jako szansę na zrównoważony rozwój i wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego regionu. Podkreślić należy, że Wicemarszałek jest nie tylko innowatorem w zakresie rozpowszechniania OZE w regionie, ale jego doświadczenie biznesowe znacząco podnosi wiarygodność jego słów zachęcających do rozwoju tego rodzaju inwestycji na terenie naszego województwa. Podkreślił on, iż mimo braku ustaw regulujących rozwój odnawialnych źródeł energii, Podkarpacie jest dobrze przygotowane do wdrażania inwestycji w OZE. Jako jedno z pierwszych województw w kraju posiada dokument strategiczny pn. „Wojewódzki Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego.” Wicemarszałek zwrócił także uwagę, że inwestycje w OZE są pożądanym kierunkiem rozwoju województwa, przede wszystkim ze względu na doskonale warunki geograficzne regionu.

Perspektywa rozwoju OZE zaprezentowana przez Lucjana Kuźniara była wstępem do omówienia  przez  Andrzeja Kuliga- Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego „Programu Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Podkarpacia”.

W kolejnych częściach Kongresu przedstawiono ekonomiczne, prawne i instytucjonalne aspekty rozwoju energetyki i ekoenergetyki, a także technologiczne aspekty wdrożenia odnawialnych źródeł energii w samorządzie. Istotnym zagadnieniem w perspektywie rozwoju OZE było omówienie tematu finansowania inwestycji w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

Drugi dzień wydarzenia był szczególny, bowiem po wskazaniu perspektyw rozwoju OZE zostały zaprezentowane dobre praktyki w tym zakresie na terenie naszego województwa.

Wszyscy obecni mieli możliwość zwiedzenia kompleksu hotelowego w Arłamowie. Zostali zaproszeni na wizytę studyjną do bioelektrociepłowni działającej przy Hotelu. Jest to nowoczesna instalacja zaopatrująca w energię elektryczną, ciepło oraz chłód ogromny kompleks hotelowy.

W panelu poświęconym dobrym praktykom uczestnicy zapoznali się z praktycznymi aspektami funkcjonowania OZE w takich gminach jak Rymanów czy Dukla. Obecny był również Tomasz Koprowiak - Burmistrz Kisielic, gminy z województwa warmińsko-mazurskiego, który został wyróżniony tytułem człowiek roku 2012 w konkursie organizowanym przez Fundację Ośrodek Wspierania Ekologii. Nagroda została ustanowiona w celu uhonorowania osób, instytucji oraz inicjatyw za szczególną aktywność i działalność w obszarze odnawialnych źródeł energii, ekologii oraz ochrony środowiska. Podkreślić należy, że w kategorii Instytucji Roku wyróżniony został Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej- partner merytoryczny wydarzenia.

Obecni na Kongresie przedstawiciele samorządów nie tylko zapoznali się z dobrymi praktykami, ale przede wszystkim mogli usłyszeć odpowiedzi na nurtujące ich pytania, od osób, które posiadają wiedzę i doświadczenie w omawianych podczas Kongresu tematach.

Na Kongresie gościła również doktor Anna Gawlikowska z Laboratory for Energy Conversion w Zurichu. Dzięki jej prelekcji uczestnicy wydarzenia mogli zapoznać się z narzędziami zaprojektowanymi przez szwajcarskich naukowców, służącymi do dokładnej analizy planowanych inwestycji OZE uwzględniających wszystkie możliwe paramenty mające wpływ na powodzenie inwestycji.

Podsumowując, I Podkarpacki Kongres Samorządów Terytorialnych przyczynił się do wzrostu świadomości wśród przedstawicieli samorządów na temat znaczenie OZE zarówno jako potencjalnych możliwości zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w regionie, uzyskania korzyści finansowych oraz wygenerowania nowych miejsc pracy.

 

Dodatkowe informacje

Praktyczne aspekty zarządzania energią w samorządzie
"MISTiA na Szlaku" I Podkarpacki Kongres Samorządów Terytorialnych

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego