Dokumenty dotyczące Podkarpackiego Forum Współpracy

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi

Podkarpackie Forum Współpracy Samorządów z Organizacjami Pozarządowymi

Spotkanie inaugurujące Forum odbyło się 3 czerwca 2015r. Poświęcone zostało wskazaniu zadań i wyzwań stojących przed pracownikami odpowiedzialnymi za współpracę z organizacjami pozarządowymi. Zaproszeni goście omówili zagadnienia dotyczące roli animacyjnej pracowników jst w zakresie pobudzania aktywności i intensyfikacji działań ngo na rzecz wspólnot lokalnych oraz przekazywania i rozliczania tym podmiotom dotacji. 

Ekspertami na spotkaniu byli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego z Oddziału współpracy z samorządami i organizacjami oraz były pracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, specjalista w zakresie przekazywania i rozliczania dotacji. 

Forum obecnie liczy 17 członków. Spotkania odbywają się raz w miesiącu.

Jak dołączyć do Podkarpackiego Forum Współpracy Samorządów z Organizacjami Pozarządowymi?

Warunkiem udziału w Podkarpackim Forum Współpracy Samorządów z Organizacjami Pozarządowymi jest wypełnienie deklaracji członkowskiej i złożenie jej w Podkarpackim Ośrodku Samorządu Terytorialnego oraz uiszczenie kwartalnej opłaty. Deklarację można dostarczyć pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną na adres:post@frdl.rzeszow.pl lub faksem 17 783 55 55.

 

Dokumenty do pobrania

Deklaracja członkostwa 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego