Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi

Podkarpackie Forum Audytorów

Podkarpackie Forum Audytorów skierowane jest do kierowników, pracowników zajmujących się zagadnieniami audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Służy profesjonalizacji kadr samorządowych oraz integracji tej grupy zawodowej. Członkowie mają możliwość wymiany informacji i doświadczeń zawodowych oraz podnoszenia i doskonalenia swoich kwalifikacji.

Dokumenty do pobrania

Deklaracja członkostwa

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego