Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi

Podkarpackie Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych


Konferencja inaugurująca działalność Podkarpackiego Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w JST odbyła się 17.12.2018r. Forum ma pomóc we współpracy i integracji osób pełniących funkcję Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w jednostkach samorządu terytorialnego i/lub jednostkach podległych, a także osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji i przetwarzanie danych w jednostkach. Forum stanowi także wsparcie dla środowiska zawodowego, służy poszerzaniu wiedzy, wymianie doświadczeń i informacji, a przede wszystkim doskonaleniu metod działania.
 

Szczegółowych informacji udziela koordynator Joanna Kulas pod adres e-mail: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl lub numerem telefonu 17 862 69 64

Pliki do pobrania

Deklaracja członkostwa

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego