Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi

Podkarpackie Ekologiczne Forum Samorządowe

Inicjatywa powołania Podkarpackiego Ekologicznego Forum Samorządowego przy Podkarpackim Ośrodku Samorządu Terytorialnego została zaprezentowana w dniu 21 marca 2016 r. w trakcie realizowanej konferencji „Opracowanie i wdrożenie gospodarki niskoemisyjnej w samorządach lokalnych – szanse i zagrożenia.” 

Forum zrzesza przedstawicieli gmin i powiatów województwa podkarpackiego odpowiedzialnych za realizację zadań związanych z szeroko rozumianymi zagadnieniami z zakresu ochrony środowiska. Wspólne spotkania stanowić będą doskonałą okazję do wymiany doświadczeń i rozwiązywania bieżących problemów.

Podstawowe formy działania Forum to:

  • systematyczna działalność konsultacyjna i doradcza, m.in. poprzez comiesięczne spotkania z ekspertami

  • podnoszenie umiejętności i poszerzanie wiedzy członków Forum

  • dyskusje problemowe

  • wyrażanie stanowisk w sprawie obowiązujących aktów prawnych i opiniowanie projektowanych rozwiązań legislacyjnych

  • współpraca z administracją samorządową, rządową, organizacjami zawodowymi w kraju i za granicą

  • doraźne wspieranie członków Forum w rozwiązywaniu problemów związanych z zagadnieniami ochrony środowiska

Szczegółowych informacji udziela koordynator Joanna Kulas pod adres e-mail: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl

Pliki do pobrania

Deklaracja PEFS

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego