Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Zapraszamy na spotkanie Podkarpackiego Forum IODO w dniu 9.07.2019r.

Szanowni Państwo,                                                                                                                                   
Inspektorzy Ochrony Danych Osobowych

gmin, miast, powiatów woj. podkarpackiego oraz ich jednostek organizacyjnych


           Serdecznie zapraszam Państwa na spotkanie Podkarpackiego Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych (PFIODO), które odbędzie się w dniu 9 lipca 2019r. (wtorek) w godz. 10:00 – 13:00 w siedzibie FRDL Podkarpackiego Ośrodka Samorządu Terytorialnego w Rzeszowie przy ul. Kolejowej 1 (wejście od ul. Żeromskiego od strony Sądu Apelacyjnego).

Temat spotkania: Ochrona danych osobowych w Kpa po zmianach ”sektorowych

Program:

  1. Wytyczne w zakresie realizowania obowiązku informacyjnego  zgodnie z art. 13 RODO przez organy administracji w postępowaniu administracyjnym, zgodnie z ustawą „ sektorową”.
  2. Obowiązek informacyjny wprowadzany  ustawą „ sektorową ” a zasada udzielania informacji wynikająca z art. 9 KPA.
  3. Realizacja obowiązku informacyjnego z art. 13 ust. 1 i 2 RODO w przypadku spraw załatwianych milczącą zgodą.
  4. Obowiązek informacyjny w postępowaniu skargowym
  5. Prawo dostępu osoby, której dane dotyczą w KPA po zmianach wprowadzonych ustawą „ sektorową”.

Jednocześnie informuję, że kolejne spotkanie odbędzie się we wrześniu po przerwie wakacyjnej. Jak zawsze zachęcam do przesyłania propozycji tematów, które chcieliby Państwo omówić w trakcie kolejnych spotkań Forum IODO.

 

Proszę o potwierdzenie obecności do dnia 8 lipca 2019r. mailowo: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl lub telefonicznie: 17 862 69 64                  

Z wyrazami szacunku,

Joanna Kulas 

FRDL POST

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego