Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Zaproszenie na spotkanie Podkarpackiego Forum IODO w dniu 12.06.2019r.

Szanowni Państwo,                                                                                                                                   
Inspektorzy Ochrony Danych Osobowych

gmin, miast, powiatów woj. podkarpackiego oraz ich jednostek organizacyjnych


           Serdecznie zapraszam Państwa na spotkanie Podkarpackiego Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych (PFIODO), które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2019r. (środa) w godz. 11:00 – 14:00 w siedzibie FRDL Podkarpackiego Ośrodka Samorządu Terytorialnego w Rzeszowie przy ul. Kolejowej 1 (wejście od ul. Żeromskiego od strony Sądu Apelacyjnego).

Temat spotkania „Jak przygotować się do kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych w 2019r.

Program:

 1. Jak wygląda kontrola UODO według obowiązujących przepisów ( ustawa o ochronie danych osobowych)
 2. Jakie dziedziny zostaną poddane kontroli w 2019 w jednostkach samorządu terytorialnego.
 3. Monitoring jako przedmiot kontroli UODO w jednostkach samorządu terytorialnego ( gminy, powiaty ) oraz w jednostkach organizacyjnych ( np. szkoły ) i osobach prawnych ( np. instytucje kultury ). Przedmiot kontroli:
 1. zgodność wykorzystania monitoringu z przepisami sektorowymi oraz RODO;
 2. wypełnianie obowiązków informacyjnych wobec osób objętych monitoringiem;
 3. procedury realizacji praw osób, których dane dotyczą, w związku z utrwalaniem ich danych przez kamery monitoringu;
 4. sposób zabezpieczenia nagrań;
 5. zasady udostępniania nagrań;
 6. rozstawienie i zasięg kamer;
 7. czas przechowywania nagrań.
 1. Monitoring u pracodawców, obowiązki i dokumentacja konieczna w celu wykazania zgodności z RODO.
 2. Udostępnianie danych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz sposób wysyłania korespondencji zawierającej dane osobowe – jako przedmiot kontroli
 1. Jak udostępniać dane osobowe w BIP ( uchwały, nagrania sesji rad itp. )
 2. Anonimizacja i jej rodzaje
 3. Oświadczenia majątkowe
 1. Kontrola sposobu prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych
 2. Kontrola sposobu dokumentowania przez administratora danych naruszeń ochrony danych osobowych.
 3. Zmiany od 4 maja 2019r.- wybrane zagadnienia.
 4. Dyskusja

 

Proszę o potwierdzenie obecności do dnia 11 czerwca 2019r. mailowo: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl lub telefonicznie: 17 862 69 64                  

    Z wyrazami szacunku,

         Joanna Kulas           

   Koordynator PFIODO     

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego