Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi

Podkarpackie Forum Urzędów Stanu Cywilnego

Podkarpackie Forum Urzędów Stanu Cywilnego działa przy FRDL Podkarpackim Ośrodku Samorządu Terytorialnego od 23 stycznia 2013r. Obecnie zrzesza 40 kierowników i zastępców kierowników USC z województwa podkarpackiego. Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków przyjęto Statut oraz wybrano 5- osobowy Zarząd Forum.

Spotkania odbywają się 3 razy w kwartale z przerwą wakacyjną. Na każdym ze spotkań zaproszony gość, ekspert w danej dziedzinie, przedstawia wybrany przez członków temat dotyczący zmian w przepisach oraz aspektów praktycznych z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

Założeniem Forum jest również organizowanie, przynajmniej raz w roku konferencji dla Członków Forum, które oprócz walorów szkoleniowych stwarzają okazję do nawiązywania osobistych kontaktów wśród kierowników USC województwa podkarpackiego.

 

Warunki uczestnictwa w forum:

Warunkiem udziału w Podkarpackim Forum Urzędów Stanu Cywilnego jest złożenie w Podkarpackim Ośrodku Samorządu Terytorialnego deklaracji członkowskiej. Można ją dostarczyć pocztą tradycyjną FRDL POST w Rzeszowie, ul. Kolejowa 1 lub elektroniczną na adres: post@frdl.rzeszow.pl albo faksem: 17 783 55 55.

 

Pliki do pobrania

ikonka pdf Deklaracja członkostwa

ikonka pdf Statut

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego