Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi

Podkarpackie Forum Skarbników

Podkarpackie Forum Skarbników działa przy FRDL Podkarpackim Ośrodku Samorządu Terytorialnego od 28 października 2011r. Obecnie zrzesza 89 skarbników gmin, miast, powiatów i województwa z Podkarpacia. Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków przyjęto Statut oraz wybrano 5- osobowy Zarząd Forum.

Spotkania odbywają się 3 razy w kwartale z przerwą wakacyjną. Na każdym ze spotkań zaproszony gość, ekspert w danej dziedzinie, przedstawia wybrany przez członków temat dotyczący gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego oraz inicjuje dyskusje, pomagając rozwiązać związane z nim problemy i wątpliwości.

Założeniem Forum jest również organizowanie, przynajmniej raz w roku konferencji oraz sesji szkoleniowo-konsultacyjnej dla Członków Forum, które oprócz walorów konsultacyjnych stwarzają okazję do integracji środowiska skarbników.

W dniach 12- 13 czerwca 2018r. miał miejsce I Krajowy Kongres Forów Skarbników w Jachrance (woj. mazowieckie), który został doceniony przez uczestników- ponad 300 skarbników z 16 województw. Więcej informacji o wydarzeniu można uzyskać – link do kongresu skarbników

 

Warunki uczestnictwa w forum:

Warunkiem udziału w Podkarpackim Forum Skarbników jest złożenie w Podkarpackim Ośrodku Samorządu Terytorialnego deklaracji członkowskiej. Można ją dostarczyć pocztą tradycyjną FRDL POST w Rzeszowie, ul. Kolejowa 1 lub elektroniczną na adres: post@frdl.rzeszow.pl albo faksem: 17 783 55 55.

 

Dokumenty do pobrania

Deklaracja członkostwa

Statut PFS

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego