Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi

Podkarpackie Forum Liderów Samorządowych

Inauguracja Podkarpackiego Forum Liderów Samorządowych (wcześniej Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów) odbyła się 24 kwietnia 2014 roku w Rzeszowie podczas konferencji, której tematem była „Nowa perspektywa finansowa 2014-2020. Fundusze dla Podkarpacia- szanse i zagrożenia”. 

Wśród gości spotkania inaugurującego Forum byli Pan Tomasz Poręba - poseł do Parlamentu Europejskiego, Pani Barbara Kuźniar-Jabłczyńska- Dyrektor Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, oraz Pan Dawid Lasek - Wiceprezes Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska. 

Od stycznia 2016 r. Forum funkcjonuje pod nazwą Podkarpackie Forum Liderów Samorządowych. Skupia oprócz Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów także Przewodniczących Rad Gmin, Miast i Powiatów: Forum służy wzajemnemu wsparciu przedstawicieli administracji samorządowej, poszerzaniu wiedzy, doskonaleniu warsztatu i umiejętności związanych z wykonywanym zawodem i pełnieniem misji publicznej. 

Na każde spotkanie zapraszani są eksperci, którzy oprócz merytorycznych uwag, biorą udział w dyskusji, która pozwala na wymianę doświadczeń. Wspólne spotkania przyczyniają się do rozwiązywania problemów z jakimi spotykają się w samorządach.

Warunkiem udziału w Podkarpackim Forum Liderów Samorządowych jest złożenie w Podkarpackim Ośrodku Samorządu Terytorialnego deklaracji członkowskiej. Można ją dostarczyć pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres: malgorzata.nieroda@frdl.rzeszow.pl albo faksem: 17 783 55 55.

Dokumenty do pobrania

Deklaracja członkostwa
Statut

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego