Dokumenty dotyczące Forum Kadrowego

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi

Podkarpackie Forum Kadrowe

Spotkanie inaugurujące Podkarpackie Forum Jednostek Sektora Finansów Publicznych odbyło się 10.02.2017r. Wzięło w nim udział ponad 40 pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Ekspertem spotkania był Pan Zbigniew Zych, który przedstawił temat związany ze zmianami w prawie pracy i umowach cywilnoprawnych.

Podstawowe formy działania forum to:

  • systematyczna działalność konsultacyjna i doradcza, m.in. poprzez spotkania z ekspertami

  • podnoszenie umiejętności i poszerzanie wiedzy członków Forum

  • dyskusje problemowe

 

Warunki uczestnictwa w forum:

Warunkiem udziału w Podkarpackim Forum Kadrowym jest złożenie w Podkarpackim Ośrodku Samorządu Terytorialnego deklaracji członkowskiej. Można ją dostarczyć pocztą tradycyjną FRDL POST w Rzeszowie, ul. Kolejowa 1 lub elektroniczną na adres: post@frdl.rzeszow.pl albo faksem: 17 783 55 55

 

Dokumenty do pobrania:

Deklaracja członkostwa

Statut PFK

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego