Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Spotkanie Podkarpackiego Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych

Szanowni Państwo,                                                                                                                                   
Inspektorzy Ochrony Danych Osobowych

gmin, miast, powiatów woj. podkarpackiego oraz ich jednostek organizacyjnych


           Serdecznie zapraszam Państwa na spotkanie Podkarpackiego Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych (PFIODO), które odbędzie się w dniu 21 lutego 2019r. (czwartek), w godz. 10:00 – 13:30 w siedzibie FRDL Podkarpackiego Ośrodka Samorządu Terytorialnego w Rzeszowie przy ul. Kolejowej 1 (wejście od ul. Żeromskiego od strony Sądu Apelacyjnego).

Temat spotkania „Dokumentowanie działalności Inspektora Ochrony Danych w organizacji”

Program spotkania:

 1. Dokumentowanie działań
 • Monitorowanie przepływu danych osobowych – jakie metody zastosować aby były efektywne?
 • Monitorowanie stosowania podstawowej dokumentacji ochrony danych osobowych (PBI, IZSI)
 • Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania
 • Przygotowanie planu sprawdzeń
 • Dokumentowanie sprawdzeń – formularze
 • Sprawozdania ze sprawdzeń oraz zalecenia
 • Wydawanie opinii
 • Monitoring – problemy praktyczne: gdzie stosować, w jakim zakresie, jak dokumentować jego działanie aby był zgodny z Rozporządzeniem
 • Jak prowadzić ewidencję upoważnień?
 • Upoważnienia- w jakiej formie, zakresie
 • Opracowanie klauzul zgód- wizerunek, konkursy, referencje, rekrutacje etc – zagadnienia praktyczne
 • Kiedy i w jakim zakresie zbierać oświadczenia?
 • Opracowanie obowiązków informacyjnych i weryfikacyjnych – problemy praktyczne
 • Wewnętrzny rejestr zbiorów- Czy prowadzić? Za i przeciw
 • Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych -jakie elementy mają się w niej znaleźć, problemy praktyczne
 • Polityka bezpieczeństwa Informacji – problemy praktyczne

 

 1. Zarządzanie ryzykiem w organizacji

 

 • Identyfikacja ryzyk związanych z prywatnością i ich konsekwencje prawne
 • Zasady szacowania ryzyka i ocena wpływu zastosowania określonych rozwiązań w zakresie
 • Skuteczności zarządzania ryzykiem
 • Jak rozumieć i stosować podejście oparte na ryzyku
 • Polityka oceny ryzyka – wymogi formalne, praktyka stosowania, najczęstsze problemy
 • Zarządzanie cyklem życia danych osobowych

 

 1. Audyt inspektorski w organizacji

 

 • Jakie należy mieć uprawnienia?
 • Przygotowanie do audytu
 • Plan audytu
 • Metody prowadzenia audytu
 • Problemy praktyczne
 • Dokumentowanie audytu

 

Informujemy, że nadal istnieje możliwość przystąpienia do Forum

 

Jak przystąpić do Podkarpackiego Forum  Inspektorów Ochrony Danych Osobowych?

 

 • Członkostwo w Forum nabywa się poprzez złożenie deklaracji przystąpienia do Podkarpackiego Forum Inspektorów Danych Osobowych potwierdzonej przez osobę upoważnioną do reprezentowania instytucji delegującej i wydelegowania pracownika do udziału w pracach Forum, wraz z dyspozycją wpłacania składki kwartalnej w wysokości 300 zł netto (+23% VAT) ze środków instytucji delegującej.

W ramach składki członkowskiej trzy razy w kwartale odbywają się spotkania tematyczne.

 • Istnieje możliwość jednorazowego uczestnictwa w spotkaniach Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, bez przystępowania do Forum za odpłatnością 300 zł netto (+23% VAT)

 

Proszę o potwierdzenie obecności do dnia 20 lutego 2019r. mailowo: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl lub telefonicznie: 17 862 69 64

                      Z wyrazami szacunku,

                             Joanna Kulas          

                    Koordynator PFIODO    

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego