Dokumenty dotyczące Podkarpackiego Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych

Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Zapraszamy na spotkanie Podkarpackiego Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w dniu 17.09.2019r.

Szanowni Państwo,                                                                                                                                   
Inspektorzy Ochrony Danych Osobowych

gmin, miast, powiatów woj. podkarpackiego oraz ich jednostek organizacyjnych


           Serdecznie zapraszam Państwa na spotkanie Podkarpackiego Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych (PFIODO), które odbędzie się w dniu 17 września 2019r. (wtorek) w godz. 10:00 – 13:00 w siedzibie FRDL Podkarpackiego Ośrodka Samorządu Terytorialnego w Rzeszowie przy ul. Kolejowej 1 (wejście od ul. Żeromskiego od strony Sądu Apelacyjnego).

Temat spotkania: ”Zasady postępowania z dokumentacją w archiwach zakładowych i składnicach akt z uwzględnieniem nowelizowanego prawa o ochronie danych osobowych

Program:

 1. Kilka słów o RODO i wyłączenia spod Rozporządzenia.
 2. Opis teczek i ewidencja dokumentacji a RODO.
 3. Zasady celowości, adekwatności i niezbędności przetwarzania danych osobowych a usuwanie dokumentacji z danymi osobowymi.
 4. Zasada ograniczenia przechowywania z RODO a brakowanie.
 5. Niszczenie a utrata danych.
 6. Przetwarzanie dokumentacji w archiwum zakładowych. Identyfikacja zagrożeń.
 7. Ryzyka archiwalne w przetwarzaniu danych osobowych.
 8. Prawo dostępu do danych. Zasady udostępniania dokumentacji zakończonej z uwzględnieniem RODO. Kto, kiedy i jak może wnioskować o udostępnianie akt (potrzeby własne jednostki, wnioski podmiotów zewnętrznych - osoby fizyczne, instytucje).
 9. Jak przygotować dokumentację do udostępniania (anonimizacja, techniczne przygotowanie akt).
 10. Dokumentacja obca w archiwum. Umowa depozytowa, umowa powierzenia danych.
 11. Upoważnienia dla personelu archiwum.
 12. Nowe formularze wykorzystywane w procedurze udostępniania (wniosek, karta, rejestr udostępnień i wypożyczeń) z uwzględnieniem wymagań RODO.
 13. Dyskusja.

Jak przystąpić do Podkarpackiego Forum  Inspektorów Ochrony Danych Osobowych?

 • Członkostwo w Forum nabywa się poprzez złożenie deklaracji przystąpienia do Podkarpackiego Forum Inspektorów Danych Osobowych potwierdzonej przez osobę upoważnioną do reprezentowania instytucji delegującej i wydelegowania pracownika do udziału w pracach Forum, wraz z dyspozycją wpłacania składki kwartalnej w wysokości 300 zł netto (+23% VAT) ze środków instytucji delegującej.

W ramach składki członkowskiej trzy razy w kwartale odbywają się spotkania tematyczne.

 • Istnieje możliwość jednorazowego uczestnictwa w spotkaniach Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, bez przystępowania do Forum za odpłatnością 300 zł netto (+23% VAT)

Proszę o potwierdzenie obecności do dnia 16 września 2019r. mailowo: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl lub telefonicznie: 17 862 69 64      

            

    Z wyrazami szacunku,

          Joanna Kulas          

   Koordynator PFIODO     
                                        

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego