Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Zapraszamy na spotkanie Podkarpackiego Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w dniu 31.05.2019r.

Szanowni Państwo,                                                                                                                                   
Inspektorzy Ochrony Danych Osobowych

gmin, miast, powiatów woj. podkarpackiego oraz ich jednostek organizacyjnych


           Serdecznie zapraszam Państwa na spotkanie Podkarpackiego Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych (PFIODO), które odbędzie się w dniu 31 maja 2019r. (piątek) w godz. 10:00 – 13:00 w siedzibie FRDL Podkarpackiego Ośrodka Samorządu Terytorialnego w Rzeszowie przy ul. Kolejowej 1 (wejście od ul. Żeromskiego od strony Sądu Apelacyjnego).

Temat spotkania „Dostęp do informacji publicznej, a ograniczenia wynikające m.in. z konieczności ochrony danych osobowych.”

 

Podczas Forum  omówimy takie zagadnienia, jak m.in.:

• charakterystyka ograniczeń - tajemnice ustawowo chronione, prywatność, tajemnica przedsiębiorcy;

• prywatność i ochrona danych osobowych – dostęp do informacji publicznej na tle RODO;

• dostęp do informacji o osobach pełniących funkcje publiczne zgodnie z orzecznictwem;

• tajemnica przedsiębiorcy a tajemnica przedsiębiorstwa – zbieżności i różnice według orzecznictwa.

 

Jak przystąpić do Podkarpackiego Forum  Inspektorów Ochrony Danych Osobowych?

  • Członkostwo w Forum nabywa się poprzez złożenie deklaracji przystąpienia do Podkarpackiego Forum Inspektorów Danych Osobowych potwierdzonej przez osobę upoważnioną do reprezentowania instytucji delegującej i wydelegowania pracownika do udziału w pracach Forum, wraz z dyspozycją wpłacania składki kwartalnej w wysokości 300 zł netto (+23% VAT) ze środków instytucji delegującej.

W ramach składki członkowskiej trzy razy w kwartale odbywają się spotkania tematyczne.

  • Istnieje możliwość jednorazowego uczestnictwa w spotkaniach Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, bez przystępowania do Forum za odpłatnością 300 zł netto (+23% VAT)

Proszę o potwierdzenie obecności do dnia 29 maja 2019r. mailowo: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl lub telefonicznie: 17 862 69 64                  

    Z wyrazami szacunku,

          Joanna Kulas          

     Koordynator PFIODO     

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego