Dokumenty dotyczące Podkarpackiego Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych

Aktualności Podkarpackiego Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych

Image layer

Image layer

Image layer

Spotkanie Podkarpackiego Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w jst - 15.04.2019r.

Szanowni Państwo,                                                                                                                                   
Inspektorzy Ochrony Danych Osobowych

gmin, miast, powiatów woj. podkarpackiego oraz ich jednostek organizacyjnych


           Serdecznie zapraszam Państwa na spotkanie Podkarpackiego Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych (PFIODO), które odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2019r. (poniedziałek) w godz. 10:00 – 13:00 w siedzibie FRDL Podkarpackiego Ośrodka Samorządu Terytorialnego w Rzeszowie przy ul. Kolejowej 1 (wejście od ul. Żeromskiego od strony Sądu Apelacyjnego).

Temat spotkania „Pełnienie Funkcji Inspektora Ochrony Danych”

Program spotkania:

 1. RODO – podstawowe zasady ochrony danych osobowych.
 2. Wyznaczenie IOD w organizacji.  Notyfikacja IOD do PUODO.
 3. Zadania IOD w sektorze publicznym.
 4. Status IOD
  1. Wymagania dotyczące IOD w sektorze publicznym (wykształcenie, wiedza, doświadczenie itp.). 
  2. Podstawy zatrudnienia IOD.
  3. Niezależność IOD.
  4. Raportowanie, współpraca z kierownictwem. 
  5. Łączenie zadań IOD z innymi obowiązkami.
  6. Odpowiedzialność i ubezpieczenia IOD.
 5. Kontakt z osobami, których dane dotyczą.
 6. Rola IOD w zarządzaniu i notyfikacji incydentów (naruszenia ochrony danych osobowych) 

 

Informujemy, że nadal istnieje możliwość przystąpienia do Forum

Jak przystąpić do Podkarpackiego Forum  Inspektorów Ochrony Danych Osobowych?

 • Członkostwo w Forum nabywa się poprzez złożenie deklaracji przystąpienia do Podkarpackiego Forum Inspektorów Danych Osobowych potwierdzonej przez osobę upoważnioną do reprezentowania instytucji delegującej i wydelegowania pracownika do udziału w pracach Forum, wraz z dyspozycją wpłacania składki kwartalnej w wysokości 300 zł netto (+23% VAT) ze środków instytucji delegującej.

W ramach składki członkowskiej trzy razy w kwartale odbywają się spotkania tematyczne.

 • Istnieje możliwość jednorazowego uczestnictwa w spotkaniach Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, bez przystępowania do Forum za odpłatnością 300 zł netto (+23% VAT)

Proszę o potwierdzenie obecności do dnia 12 kwietnia 2019r. mailowo: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl lub telefonicznie: 17 862 69 64                  

    Z wyrazami szacunku,

          Joanna Kulas          

   Koordynator PFIODO

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego