Dokumenty dotyczące Podkarpackiego Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych

Aktualności Podkarpackiego Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych

Image layer

Image layer

Image layer

Zaproszenie na spotkanie Podkarpackiego Forum IODO w dniu 22.03.2019r.

Szanowni Państwo,                                                                                                                                   
Inspektorzy Ochrony Danych Osobowych

gmin, miast, powiatów woj. podkarpackiego oraz ich jednostek organizacyjnych


           Serdecznie zapraszam Państwa na spotkanie Podkarpackiego Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych (PFIODO), które odbędzie się w dniu 22 marca 2019r. (piątek) w godz. 10:00 – 13:00 w siedzibie FRDL Podkarpackiego Ośrodka Samorządu Terytorialnego w Rzeszowie przy ul. Kolejowej 1 (wejście od ul. Żeromskiego od strony Sądu Apelacyjnego).

Temat spotkania „Analiza ryzyka w RODO ”

Program spotkania:

  1. Wstęp (podstawy prawne, podstawowe pojęcia,  zasady przetwarzania danych osobowych, podstawy prawne przetwarzania danych osobowych)
  2. Administrator danych osobowych  i podmiot przetwarzający.
  3. Inspektor ochrony danych (wyznaczenie, konflikt interesów według grupy roboczej art 29, zadania).
  4.  Zabezpieczenia (Krajowe ramy interoperacyjności, Zarządzanie bezpieczeństwem danych osobowych (informacji), zarządzanie Ryzykiem – normy PN-ISO 31000 oraz ISO 27 000).
  5. Analiza ryzyka (identyfikowanie ryzyka ,analiza ryzyka, postępowanie z ryzykiem, dokumentowanie – procedura zarządzaniem ryzykiem)
  6. Ocena skutków dla ochrony danych.
  7. Dokumentacja –minimalne wymogi.
  8. Podsumowanie: RODO a dostęp do informacji publicznej.

 

Proszę o potwierdzenie obecności do dnia 21 marca2019r. mailowo: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl lub telefonicznie: 17 862 69 64                  

    Z wyrazami szacunku,

                             Joanna Kulas          

                    Koordynator PFIODO    

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego