Szanowni Państwo,
Kierownicy, pracownicy gmin, miast, powiatów
woj. podkarpackiego oraz ich jednostek podległych
odpowiadający za audyt w jednostce
Członkowie Podkarpackiego Forum Audytorów

serdecznie zapraszam Państwa do uczestnictwa w spotkaniu Podkarpackiego Forum Audytorów (PFA), które odbędzie się w dniu 27 lipca 2017r. (czwartek), w godz. 10:00 – 13:30 w siedzibie FRDL Podkarpackiego Ośrodka Samorządu Terytorialnego w Rzeszowie budynek Galerii Handlowej Center Park wejście od ul. Żeromskiego od strony Sądu Apelacyjnego.

Tematem spotkania będzie Kodeks postępowania administracyjnego po nowelizacji – vademecum dla audytora

Program spotkania:
1. Zagadnienia podstawowe postępowania administracyjnego: nowe brzmienie zasad postępowania administracyjnego, terminy – rodzaje terminów, obliczanie         terminów, uregulowanie problemu soboty, terminy załatwiania spraw i konsekwencje ich niedochowania – nowa instytucja: ponaglenie, bezczynność i                   przewlekłość , doręczenia w postępowaniu administracyjnym, nowe regulacje dot. doręczeń elektronicznych i obwieszczenia
2. Postępowanie w pierwszej instancji
3. Nowa instytucja w Kpa – mediacja
4. Rozstrzygnięcia w postępowaniu: decyzja – nowe elementy decyzji, nowa instytucja – milczące załatwienie sprawy: kiedy może być stosowane, sprzeciw,           dzień załatwienia sprawy, zaświadczenie, środki odwoławcze, nowa instytucja – zrzeczenie się prawa do odwołania, nowości w postępowaniu odwoławczym
5. Nowość– postępowanie uproszczone
6. Administracyjne kary pieniężne
7. Europejska współpraca administracyjna

Podkarpackie Forum Audytorów skierowane jest do kierowników, pracowników zajmujących się zagadnieniami audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Ma za zadanie służyć profesjonalizacji kadr samorządowych oraz integracji tej grupy zawodowej. Inauguracja forum była odpowiedzią na potrzebę powołania platformy wymiany doświadczeń dedykowaną grupie audytorów, skierowaną przez samych pracowników jst.

Przy FRDL POST działa obecnie 9 forów samorządowych, zrzeszających ponad 350 członków. Fora skierowane są do wójtów, burmistrzów, sekretarzy, skarbników, kierowników USC, kierowników OPS i PCPR, pracowników wydziału oświaty, kadr oraz osób zajmujących się współpracą z organizacjami pozarządowymi a także osób zajmujących się ochroną środowiska. Fora przyczyniają się do podnoszenia poziomu i sprawności funkcjonowania samorządu terytorialnego. Członkowie mają możliwość wymiany informacji i doświadczeń zawodowych oraz podnoszenia i doskonalenia swoich kwalifikacji zawodowych.

Członkostwo w Forum nabywa się poprzez złożenie deklaracji przystąpienia do Podkarpackiego Forum Audytorów potwierdzonej przez osobę upoważnioną do reprezentowania instytucji delegującej i wydelegowania pracownika do udziału w pracach Forum, wraz z dyspozycją wpłacania składki kwartalnej w wysokości 200 zł netto (+23% VAT) ze środków instytucji delegującej.
W ramach składki członkowskiej dwa razy w kwartale będą odbywać się spotkania tematyczne. Tematy spotkań będą przygotowywane w odpowiedzi na sugestie i aktualne potrzeby zgłaszane przez uczestników.

Udział w spotkaniu dla członków Forum lub osób przez nie wydelegowanych jest bezpłatny.
Proszę o potwierdzenie obecności do dnia 26 lipca 2017r. mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 17-783-55-53.

Z wyrazami szacunku,

    Anna Jagiełło
Dyrektor FRDL POST