Szanowni Państwo,
Kierownicy, pracownicy gmin, miast, powiatów
woj. podkarpackiego oraz ich jednostek podległych
odpowiadający za audyt w jednostce
Członkowie Podkarpackiego Forum Audytorów

serdecznie zapraszam Państwa do uczestnictwa w kolejnym spotkaniu Podkarpackiego Forum Audytorów (PFA), które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2017r. (wtorek), w godz. 10:00 – 13:30 w siedzibie FRDL Podkarpackiego Ośrodka Samorządu Terytorialnego w Rzeszowie przy ul. Kolejowej 1 (wejście od ul. Żeromskiego od strony Sądu Apelacyjnego).

Tematem spotkania będzie dotyczył zasad i trybu prowadzenia audytu inwestycyjnego przez jednostki samorządu terytorialnego.

Podkarpackie Forum Audytorów skierowane jest do kierowników, pracowników zajmujących się zagadnieniami audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Ma za zadanie służyć profesjonalizacji kadr samorządowych oraz integracji tej grupy zawodowej. Inauguracja forum była odpowiedzią na potrzebę powołania platformy wymiany doświadczeń dedykowaną grupie audytorów, skierowaną przez samych pracowników jst.

Przy FRDL Podkarpackim Ośrodku Samorządu Terytorialnego działa obecnie 9 forów samorządowych, zrzeszających ponad 350 członków. Fora skierowane są do wójtów, burmistrzów, sekretarzy, skarbników, kierowników USC, kierowników OPS i PCPR, pracowników wydziału oświaty, kadr oraz osób zajmujących się współpracą z organizacjami pozarządowymi a także osób zajmujących się ochroną środowiska. Fora przyczyniają się do podnoszenia poziomu i sprawności funkcjonowania samorządu terytorialnego. Członkowie mają możliwość wymiany informacji i doświadczeń zawodowych oraz podnoszenia i doskonalenia swoich kwalifikacji zawodowych.

Członkostwo w Forum nabywa się poprzez złożenie deklaracji przystąpienia do Podkarpackiego Forum Audytorów (w załączeniu) potwierdzonej przez osobę upoważnioną do reprezentowania instytucji delegującej i wydelegowania pracownika do udziału w pracach Forum, wraz z dyspozycją wpłacania składki kwartalnej w wysokości 200 zł netto (+23% VAT) ze środków instytucji delegującej.
W ramach składki członkowskiej dwa razy w kwartale będą odbywać się spotkania tematyczne. Tematy spotkań będą przygotowywane w odpowiedzi na sugestie i aktualne potrzeby zgłaszane przez uczestników.

Udział w spotkaniu dla członków Forum lub osób przez nie wydelegowanych jest bezpłatny.
Proszę o potwierdzenie obecności do dnia 19 czerwca 2017 r. mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 17-783-55-53.

Z wyrazami szacunku,

    Bogdan Lorenc                Anna Jagiełło
Koordynator PFA         Dyrektor FRDL POST