Szanowni Państwo,
Kierownicy, pracownicy wydziałów administracyjno-organizacyjnych
gmin, miast, powiatów woj. podkarpackiego oraz ich jednostek podległych

Serdecznie zapraszam Państwa na spotkanie Podkarpackiego Forum Kadrowego Jednostek Sektora Finansów Publicznych (PFK), które odbędzie się w dniu 18 maja 2017r. (czwartek), w godz. 10:00 – 13:00 w siedzibie FRDL Podkarpackiego Ośrodka Samorządu Terytorialnego w Rzeszowie przy ul. Kolejowej 1 (wejście od ul. Żeromskiego od strony Sądu Apelacyjnego).

Tematem spotkania będą urlopy pracownicze


Program spotkania:


1. Prawo do urlopu wypoczynkowego i jego wymiar, w tym w szczególności:
- podstawy prawne i charakter prawa do urlopu,
- urlopy wypoczynkowe w pierwszym i kolejnych latach pracy,
- staż urlopowy.

2. Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych:
- plany urlopowe,
- indywidualne ustalanie urlopów,
- szczegółowe omówienie poszczególnych rodzajów urlopów (na żądanie, urlop zaległy, macierzyński, wychowawczy, bezpłatny, proporcjonalny, uzupełniający, dla młodocianych),
- przerwanie i odwołanie z urlopu,
- urlop a niezdolność do pracy,
- urlopy dla osób niepełnosprawnych,

3. Wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
- ustalanie wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu za urlop- podstawy prawne, praktyczne zagadnienia.

4. Dokumentacja urlopowa.

• Członkostwo w Forum nabywa się poprzez złożenie deklaracji przystąpienia do Podkarpackiego Forum Kadrowego Jednostek Sektora Finansów Publicznych (w załączeniu) potwierdzonej przez osobę upoważnioną do reprezentowania instytucji delegującej i wydelegowania pracownika do udziału w pracach Forum, wraz z dyspozycją wpłacania składki kwartalnej w wysokości 200 zł netto (+23% VAT) ze środków instytucji delegującej.
W ramach składki członkowskiej dwa razy w kwartale odbywają się spotkania tematyczne.
• Istnieje możliwość jednorazowego uczestnictwa w spotkaniach Forum Kadrowego za odpłatnością 200 zł netto (+23% VAT)
Tematy spotkań są przygotowywane w odpowiedzi na sugestie i aktualne potrzeby zgłaszane przez uczestników.


Proszę o potwierdzenie obecności do dnia 24 marca 2017 r. mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie: 17-862-69-64 lub przez formularz elektroniczny http://www.frdl.rzeszow.pl/ogloszenia/podkarpackie-forum-kadrowe-jednostek-sektora-finans%C3%B3w-publicznych.html?hy=65  


Z wyrazami szacunku,


   Joanna Kulas                 Anna Jagiełło
Koordynator PFK         Dyrektor FRDL POST