Szanowni Państwo,
Kierownicy, pracownicy wydziałów administracyjno-organizacyjnych
gmin, miast, powiatów woj. podkarpackiego oraz ich jednostek podległych

Serdecznie zapraszam Państwa na spotkanie Podkarpackiego Forum Kadrowego Jednostek Sektora Finansów Publicznych (PFK), które odbędzie się w dniu 16 października 2017r. (poniedziałek), w godz. 10:30 – 14:00 w siedzibie FRDL Podkarpackiego Ośrodka Samorządu Terytorialnego w Rzeszowie przy ul. Kolejowej 1 (wejście od ul. Żeromskiego od strony Sądu Apelacyjnego).

Tematem spotkania będzie czas pracy w samorządzie.

Program spotkania:
1. Omówienie pojęć z zakresu czasu pracy na potrzeby prawidłowego rozliczania i ewidencjonowania czasu pracy, w tym m.in. doby pracowniczej, tygodnia, okresu rozliczeniowego, pracy w godzinach nadliczbowych, norm czasu pracy, pracowników zarządzających zakładem pracy, kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych.
2. Czas pracy pracowników zaliczonych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – prawidłowa informacja o warunkach zatrudnienia; wynagrodzenie w umowie o pracę; konsekwencje spóźnionego przedłożenia przez pracownika decyzji o zaliczeniu do określonego stopnia niepełnosprawności.
3. Prawidłowe rekompensowanie pracownikowi samorządowemu pracy w dniu wolnym, wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy (tzw. wolna sobota).
4. Problematyka naruszenia doby pracowniczej przy wydłużonej pracy w urzędach w niektórych dniach tygodnia – propozycje rozwiązań.
5. Rozkład czasu pracy - zasady tworzenia i modyfikacji harmonogramów czasu pracy, termin przekazania grafików, harmonogramy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.
6. Rozliczanie czasu pracy radcy prawnego oraz kierownika USC zatrudnionego w jednostce samorządowej.
7. Wyjścia prywatne pracowników – przechowywanie wniosków pracowników, ewidencjonowanie wyjść prywatnych i zasady odpracowywania, problematyka prawidłowego naliczania wynagrodzenia - ćwiczenia.
8. Dopuszczalność stosowania w samorządzie instrumentów uelastyczniania czasu pracy, w szczególności: ruchomych rozkładów czasu pracy oraz indywidualnego rozkładu czasu pracy.
9. Czas pracy w informacji o warunkach zatrudnienia - najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w trakcie kontroli inspektora pracy – wzór.
10. Nadgodziny w samorządzie – polecenie pracy w godzinach nadliczbowych, ewidencjonowanie, ograniczenia podmiotowe i czasowe, zasady rekompensowania, prawidłowa treść wniosku pracownika dot. rekompensowania nadgodzin czasem wolnym (wzór).
11. Praca w godzinach nadliczbowych w niedzielę i święto - dopuszczalność, zasady rekompensowania.
12. Nadgodziny kadry zarządzającej oraz kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych.
13. Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy - praca w nadgodzinach przy niepełnym etacie pracownika, prawidłowe konstruowanie zapisów umowy o pracę.
14. Zasady zaliczania do czasu pracy podróży służbowych oraz szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników.
15. Wykroczenia przeciwko prawom pracownika z zakresu przepisów o czasie pracy – działania wypełniające znamiona wykroczenia i skutkujące wszczęciem postępowania wykroczeniowego.
16. Ewidencjonowanie zdarzeń związanych ze stosunkiem pracy urzędnika, w tym czasu pracy, urlopów wypoczynkowych, delegacji, szkoleń i in.
17. Czas pracy w regulaminie pracy.
18. Omówienie najczęściej stwierdzanych błędów z zakresu omawianej tematyki.


Proszę o potwierdzenie obecności do dnia 13 października 2017r. mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 17-862-69-64


Z wyrazami szacunku,
      Joanna Kulas                      Anna Jagiełło
   Koordynator PFK            Dyrektor FRDL POST