Szanowni Państwo
Dyrektorzy, kierownicy i pracownicy odpowiedzialni
za współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi

serdecznie zapraszam Państwa do udziału w kolejnym spotkaniu Podkarpackiego Forum Współpracy Samorządów z Organizacjami Pozarządowymi, które odbędzie się 20 października 2017 r. (piątek), w godz. 10.00 – 15.00 w Sali Konferencyjnej FRDL Podkarpackiego Ośrodka Samorządu Terytorialnego, ul. Kolejowa 1, III piętro (wejście od ul. Żeromskiego).


Zgodnie z przekazywanymi przez członków Forum informacjami dotyczącymi potrzeby omówienia tematyki audytu dotacji przekazywanych przez jst w ramach ustawy o pożytku oraz ustawy o sporcie a także etyki prowadzenia kontroli wykonania zadań publicznych najbliższe spotkanie zostanie poświęcone tym tematom. Z uwagi na niski budżet Forum i wysoki koszt zatrudnienia eksperta, który podjąłby się rzetelnego omówienia tematu w październiku planowane jest omówienie tych dwóch tematów podczas pięciogodzinnych warsztatów, które zastąpi dwa standardowe spotkania.
Temat spotkania: Audyt dotacji przekazywanych przez jst na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o sporcie. Etyka prowadzenia kontroli realizacji zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym i klubom sportowym.


Celem spotkania jest wskazanie zasad i sposobów prowadzenia audytu dotacji, najczęściej popełnianych błędów i ujawnianych podczas audytu nieprawidłowości a także przekazanie wskazówek jak uchronić się przed nimi. Ponadto omówione zostaną zasady etyczne obowiązujące osoby kontrolujące prawidłowość wykorzystania dotacji w organizacjach pozarządowych i klubach sportowych a także przekazane wskazówki co zrobić by nie dopuścić do wystąpienia wątpliwych etycznie sytuacji.


Udział w spotkaniu Forum dla jego członków jest bezpłatny. Członkostwo w Forum nabywa się poprzez złożenie deklaracji przystąpienia do Forum. Możliwe jest jednorazowe, odpłatne uczestnictwo w poszczególnych spotkaniach. Koszt jednorazowego udziału jest równy składce członkowskiej i wynosi 240 zł netto (+ 23% Vat).


Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do 19 października 2017 r. przez formularz elektroniczny http://www.frdl.rzeszow.pl/ogloszenia/podkarpackie-forum-wsp%C3%B3%C5%82pracy-samorz%C4%85d%C3%B3w-z-organizacjami-pozarz%C4%85dowymi.html?hy=95 , mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 17 783 55 53.

Z wyrazami szacunku,
Małgorzata Nieroda
Koordynator Forum