Szanowni Państwo
Dyrektorzy, kierownicy i pracownicy odpowiedzialni
za współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi

serdecznie zapraszam Państwa do udziału w kolejnym spotkaniu Podkarpackiego Forum Współpracy Samorządów z Organizacjami Pozarządowymi, które odbędzie się 20 września 2017 r. (środa), w godz. 10.00 – 13.00 w Sali Konferencyjnej FRDL Podkarpackiego Ośrodka Samorządu Terytorialnego, ul. Kolejowa 1, III piętro (wejście od ul. Żeromskiego).


Temat spotkania: Jak powinien wyglądać protokół pokontrolny zadania publicznego, realizowanego w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie?


Celem spotkania jest podniesienie wiedzy uczestników w zakresie formalno- prawnych i praktycznych aspektów, które mogą/muszą się znaleźć w protokole pokontrolnym zadania publicznego realizowanego w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Program spotkania:
1. Formalno- prawne uwarunkowania związane z realizacją kontroli zadania publicznego
2. Dokumenty źródłowe podlegające kontroli
• praktyczne aspekty
• najczęściej popełniane błędy przez zleceniobiorców zadań publicznych
3. Omówienie zapisów, które mogą/muszą bądź nie powinny znaleźć się w protokole pokontrolnym zadania publicznego
4. Ostateczny kształt protokołu pokontrolnego
5. Dobre i złe praktyki realizacji kontroli zadania publicznego

Udział w spotkaniu Forum dla jego członków jest bezpłatny. Członkostwo w Forum nabywa się poprzez złożenie deklaracji przystąpienia do Forum. Możliwe jest jednorazowe, odpłatne uczestnictwo w poszczególnych spotkaniach. Koszt jednorazowego udziału jest równy składce członkowskiej i wynosi 240 zł netto (+ 23% Vat).


Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do 19 września 2017 r. przez formularz elektroniczny http://frdl.rzeszow.pl/ogloszenia/podkarpackie-forum-wsp%C3%B3%C5%82pracy-samorz%C4%85d%C3%B3w-z-organizacjami-pozarz%C4%85dowymi.html?hy=89, mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 17 783 55 53.

Z wyrazami szacunku,


Małgorzata Nieroda
Koordynator Forum