Szanowni Państwo,
Kierownicy USC
Członkowie Podkarpackiego Forum USC


zapraszam Państwa serdecznie na spotkanie Podkarpackiego Forum USC, które odbędzie się 13 lipca 2017r. (czwartek) w godz. 10.00 – 13.30 w siedzibie FRDL Podkarpackiego Ośrodka Samorządu Terytorialnego w Centrum Handlowym Center Park przy ul. Kolejowej 1 III p. Sala Konferencyjna. Wejście od ul. Żeromskiego (klatka schodowa przy wjeździe na podziemny parking obok Sądu Apelacyjnego).


Omawiane zagadnienia dotyczyć będą praktycznego zastosowania przepisów Kpa w pracy kierowników urzędów stanu cywilnego i pracowników USC po dniu 1 czerwca 2017r.


Program spotkania:
1. Cel zmiany ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego, ustawą z dnia 7 kwietnia 2017r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw
2. Wyjaśnienie pojęć prawnych w przepisach Kpa i sposób zastosowania tych przepisów
w postępowaniu administracyjnym
3. Które przepisy Kpa otrzymały nowe brzmienie, bądź dodano nowe przepisy do ustawy, które zmieniają sposób prowadzenia postępowania przez kierownika USC i pracowników urzędów stanu cywilnego
4. Jaki zapis powinno zawierać ponaglenie; terminy jego rozpatrzenia i forma rozpatrzenia
5. Zmiana terminu w sprawie usunięcia braków formalnych
6. Czy załatwienie sprawy przez kierownika USC może odbyć się w sposób milczący, bądź być poprzedzone mediacją
7. Pouczenie w decyzji administracyjnej o prawie do zrzeczenia się odwołania i skutkach zrzeczenia się odwołania
8. Nowe przepisy w decyzji organu II instancji a dotyczące wykładni przepisów prawa w przypadku uchylenia decyzji i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji
9. Na czym polega prowadzenie postępowania uproszczonego?
10. Czy w postępowaniu administracyjnym kierownik USC może stosować administracyjne kary pieniężne?
11. Europejska współpraca administracyjna
12. Zmiany w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.


Proszę o przesłanie potwierdzenia uczestnictwa drogą mailową e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefoniczną (17)-783-55-53 do dnia 11.07.2017r.


Z wyrazami szacunku,


Magdalena Kubik-Szczerba,

Koordynator Forum