Wyjazdowe Forum Skarbników w Solcu Zdroju - 22-23 maja 2017r.

Wyjazdowa Sesja Szkoleniowa zrzeszyła Skarbników pięciu województw:

- podkarpackiego

- lubelskiego

- mazowieckiego

- łódzkiego

- świętokrzyskiego

W wydarzeniu uczestniczyło 170 osób w tym 37 z województwa podkarpackiego. Gości powitali Jan Maćkowiak, Wicemarszałek Województwa
Świętokrzyskiego, Artur Cygan, Zastępca Wójta Gminy Solec Zdrój oraz Agnieszka Migoń Dyrektor Świętokrzystkiego Centrum FRDL. Opiekę nad spotkaniem objęła Dyrektor Podkarpackiego Ośrodka Pani Anna Jagiełło, która uczestniczyła również w uroczystym otwarciu spotkania.

Omawiane zagadnienia dotyczyły podatku VAT, w świetle nowych przepisów i polityki rachunkowości.


Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom, tych zaś którzy nie mogli być z nami w tych dniach zapraszamy na kolejne spotkania Forum zarówno te stacjonarne jak i wyjazdowe.