Panie/Panowie
Skarbnicy Gmin, Miast i Powiatów Województwa Podkarpackiego
Członkowie Podkarpackiego Forum Skarbników

mam przyjemność zaprosić Państwa na kolejne spotkanie Podkarpackiego Forum Skarbników, które odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2017 r. (środa) w godz. 10.00 - 13.30 w siedzibie FRDL Podkarpackiego Ośrodka Samorządu Terytorialnego w Galerii Center Park wejście od ul. Żeromskiego.

Temat spotkania „Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne po zmianach w KŚT”. Ekspertem omawiającym tematykę będzie Pani Anna Kuśmierczuk- długoletnia księgowa w jednostce samorządu terytorialnego, autorka artykułów i trener w dziedzinie finansów publicznych i rachunkowości budżetowej. Wykładowca na uczelni wyższej, łatwo nawiązuje kontakt z uczestnikami szkolenia.

Program spotkania:
1. Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych - zakres zmian, stosowanie w 2017 r. oraz omówienie zmian numerów inwentarzowych
2. Zmiany w zasadach gospodarowania mieniem ruchomym w kontekście ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym
3. Podział środków trwałych zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych
4. Ustalenie wartości początkowej środków trwałych
5. Metody amortyzacji/umorzenia
6. Plan amortyzacji środków trwałych. Amortyzacja lub umorzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami w jednostkach budżetowych
7. Ulepszenie a remont środków trwałych
8. Dokumentacja środków trwałych (wzory protokołu OT, PT, LT)
9. Gospodarka składnikami majątkowymi
10. Procedury wewnętrzne (instrukcje) regulujące zasady gospodarki rzeczowymi składnikami majątku
11. Likwidacja środków trwałych
12. Zasady inwentaryzacji środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – spis z natury, weryfikacja, potwierdzenie salda
13. Obowiązki kierownika, głównego księgowego i pracowników merytorycznych jednostki z tytułu powierzenia obowiązków w zakresie dokonywania zakupów, opisywania dokumentów, ewidencjonowania, konserwacji inwentaryzowania i innych czynności w obszarze środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, składników niskocennych oraz stanowiących koszt bieżący jednostki.

Proszę o przesłanie pytań, sugestii, kwestii problemowych, które będzie można skonsultować
z ekspertem podczas naszego spotkania.

Proszę o potwierdzenie przybycia mailowo, telefonicznie lub przez formularz elektroniczny http://www.frdl.rzeszow.pl/ogloszenia/forum-skarbnikow.html?hy=59 do dnia 25 kwietnia 2017r.

Z wyrazami szacunku,

Magdalena Kubik-Szczerba
Koordynator Forum