Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Kierownicy
Wydziałów Ochrony Środowiska
Gmin i Miast Województwa Podkarpackiego

Serdecznie zapraszam Państwa do uczestnictwa w spotkaniu Podkarpackiego Ekologicznego Forum Samorządowego, w dniu 25 lipca 2017r. (wtorek), w godz. 10.30 – 14:00 w siedzibie FRDL Podkarpackiego Ośrodka Samorządu Terytorialnego w Rzeszowie przy ul. Kolejowej 1 - Sala Konferencyjna (wejście od ul. Żeromskiego od strony Sądu Apelacyjnego).


Temat spotkania "Najnowsze zmiany w decyzjach środowiskowych (zmiany w raporcie OOŚ, nowe wymogi decyzji, tryb odwoławczy, nowa karta informacyjna, kary pieniężne) – z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2017". 


Program spotkania:
1. Aktualny stan prawny i najnowsze akty prawne obowiązujące w roku 2016.
2. Najnowsze zmiany w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko:
3. System ocen oddziaływania na środowisko – przypomnienie procedury ooś;
4. Podmioty występujące w postępowaniach o wydanie decyzji środowiskowych: inwestor – wnioskodawca, organizacja ekologiczna, organy współdziałające, organy decyzyjne.
5. Wymogi wniosku o wszczęcie postępowania o wydanie decyzji środowiskowej.
6. Strony postępowania i ich liczba, determinująca formę powiadamiania stron o postępowaniu oraz tryb dołączenia niektórych załączników do wniosków.
7. Akty administracyjne (opinie i uzgodnienia) wydawane przez organy współdziałające i ich wiążąc i niewiążący charakter dla organów decyzyjnych.
8. Omówienie zmian w ustawach: Prawo ochrony środowiska, Prawo budowlane, Ustawa o ochronie przyrody w kontekście wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ustawa krajobrazowa.
9. Omówienie najważniejszych elementów w KIP i Raporcie, które są istotne przy wnioskach dofinansowanie.
10. Adaptacja do zmian klimatu.
11. Deklaracja zgodności z Ramową Dyrektywą Wodną.
12. Analiza zapisów przykładowych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Udział w spotkaniu dla członków Forum lub osób przez nie wydelegowanych jest bezpłatny.
Zasady uczestnictwa w Forum są identyczne jak w przypadku pozostałych Forów działających przy FRDL POST. Członkostwo w Forum nabywa się poprzez złożenie deklaracji przystąpienia do Podkarpackiego Ekologicznego Forum Samorządowego (w załączeniu) potwierdzonej przez osobę upoważnioną do reprezentowania instytucji delegującej i wydelegowania pracownika do udziału w pracach Forum, wraz z dyspozycją wpłacania składki kwartalnej w wysokości 200 zł netto (+23% VAT) ze środków instytucji delegującej.


Proszę o potwierdzenie obecności do dnia 21 lipca 2017 r. mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 17-862-69-64


Z wyrazami szacunku,


     Joanna Kulas                    Anna Jagiełło
Koordynator PEFS          Dyrektor FRDL POST