Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Kierownicy
Wydziałów Ochrony Środowiska
Gmin i Miast Województwa Podkarpackiego

                      Serdecznie zapraszam Państwa do uczestnictwa w spotkaniu Podkarpackiego Ekologicznego Forum Samorządowego, w dniu 17 maja 2017r. (środa), w godz. 10.00 – 13.30 w siedzibie FRDL Podkarpackiego Ośrodka Samorządu Terytorialnego w Rzeszowie przy ul. Kolejowej 1 - Sala Konferencyjna (wejście od ul. Żeromskiego od strony Sądu Apelacyjnego).


Temat spotkania "Przepisy dotyczące prowadzenia składowisk i składowania odpadów z uwzględnieniem stosowania ich w praktyce". 


Program spotkania:


1. Omówienie obowiązujących przepisów prawnych (ustawa o odpadach oraz akty wykonawcze), w tym:
- składowisko jako instalacja oraz typy składowisk,
- fazy eksploatacji składowisk,
- kryteria dopuszczenia odpadów do składowania,
- zasady składowania odpadów,
- lokalizacja, budowa, rozpoczęcie prowadzenia składowiska odpadów,
- hierarchia sposobów postępowania z odpadami z uwzględnieniem konsekwencji prawnych wynikających z nie przestrzegania przepisów w tym zakresie,
- zasada bliskości ze szczególnym uwzględnieniem odpadów kierowanych na składowiska odpadów do odzysku i unieszkodliwiania.
2. Prowadzenie składowiska i wymagane decyzje:
- rodzaje składowanych odpadów i możliwość ich przyjęcia (także w kontekście zapisów Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022),
- wymagane dokumenty (karta przekazania odpadów, karta charakterystyki, testy zgodności)
- instrukcja prowadzenia składowiska odpadów (z uwzględnieniem zagadnień związanych z praktycznymi problemami powstającymi w procesie zatwierdzania Instrukcji przez marszałka województwa oraz błędy i braki najczęściej pojawiające się w Instrukcjach),
- zgoda na zamknięcie składowiska,
- zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
- monitoring składowiska odpadów.

3. Obowiązki zarządzającego składowiskiem (w tym niezbędne kwalifikacje, sprawozdawczość) i odpowiedzialność za prowadzenie składowiska, zmiana zarządzającego składowiskiem.

4. Rekultywacja składowiska (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, podmiot odpowiedzialny za rekultywację, zezwolenie na odzysk odpadów wykorzystywanych do rekultywacji, właściwość organu do udzielenia zezwolenia na odzysk odpadów).

Udział w spotkaniu dla członków Forum lub osób przez nie wydelegowanych jest bezpłatny.


Zasady uczestnictwa w Forum są identyczne jak w przypadku pozostałych Forów działających przy FRDL POST. Członkostwo w Forum nabywa się poprzez złożenie deklaracji przystąpienia do Podkarpackiego Ekologicznego Forum Samorządowego (w załączeniu) potwierdzonej przez osobę upoważnioną do reprezentowania instytucji delegującej i wydelegowania pracownika do udziału w pracach Forum, wraz z dyspozycją wpłacania składki kwartalnej w wysokości 200 zł netto (+23% VAT) ze środków instytucji delegującej.


Proszę o potwierdzenie obecności do dnia 16 maja 2017 r. mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie: 17-862-69-64 lub przez formularz zgłoszeniowy http://www.frdl.rzeszow.pl/ogloszenia/podkarpackie-ekologiczne-forum-samorz%C4%85dowe.html?hy=64 

Z wyrazami szacunku,


           Joanna Kulas                         Anna Jagiełło
       Koordynator PEFS              Dyrektor FRDL POST