Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Kierownicy
Wydziałów Ochrony Środowiska
Gmin i Miast Województwa Podkarpackiego

Serdecznie zapraszam Państwa do uczestnictwa w spotkaniu Podkarpackiego Ekologicznego Forum Samorządowego, w dniu 15 września 2017r. (piątek), w godz. 10.00 – 13:30 w siedzibie FRDL Podkarpackiego Ośrodka Samorządu Terytorialnego w Rzeszowie przy ul. Kolejowej 1 - Sala Konferencyjna (wejście od ul. Żeromskiego od strony Sądu Apelacyjnego).


Temat spotkania "Zmiany przepisów ustawy o ochronie przyrody dotyczących usuwania drzew wprowadzone ustawą z dnia 11 maja 2017r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1074)".


Program spotkania:
1. Geneza ustawy z dnia 11 maja 2017r.
2. Obowiązek zgłaszania zamiaru usunięcia drzewa – przypadki, elementy zgłoszenia, procedura uzupełniania braków zgłoszenia.
3. Oględziny drzewa.
4. Sprzeciw organu w drodze decyzji administracyjnej.
5. Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.
6. Nakładanie obowiązku uiszczenia opłaty w przypadku, o którym mowa w art. 87f ust. 17 ustawy.
7. Kontrola przestrzegania przepisów prowadzona na podstawie art. 379 i 380 Prawa ochrony środowiska.
8. Stawki opłat - zasady stosowania.
9. Wymierzanie kar pieniężnych na podstawie art. 88 ustawy po zmianach.
10. Zagadnienia dodatkowe, dyskusja, pytania.

Udział w spotkaniu dla członków Forum lub osób przez nie wydelegowanych jest bezpłatny.


Członkostwo w Forum nabywa się poprzez złożenie deklaracji przystąpienia do Podkarpackiego Ekologicznego Forum Samorządowego potwierdzonej przez osobę upoważnioną do reprezentowania instytucji delegującej i wydelegowania pracownika do udziału w pracach Forum, wraz z dyspozycją wpłacania składki kwartalnej w wysokości 200 zł netto (+23% VAT) ze środków instytucji delegującej.


Proszę o potwierdzenie obecności do dnia 14 września 2017 r. mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 17-862-69-64


Z wyrazami szacunku,


  Joanna Kulas                   Anna Jagiełło
Koordynator PEFS     Dyrektor FRDL POST