Szanowni Państwo
Dyrektorzy/Kierownicy OPS, GOPS, MOPS, PCPR, Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego


mam przyjemność zaprosić Państwa na kolejne spotkanie Podkarpackiego Forum Pomocy Społecznej, które odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2017 r. (czwartek) w godz. 10.00 - 13.00 w sali konferencyjnej FRDL Podkarpackiego Ośrodka Samorządu Terytorialnego przy ul. Kolejowej 1 (wejście od ul. Żeromskiego).


Tematyka spotkania: problemy orzecznicze stosowania instytucji nadzwyczajnej weryfikacji decyzji ostatecznej oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w działaniu organów pomocy społecznej.


Program spotkania:
• uchylenie lub zmiana decyzji w sprawach z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz świadczenia „ 500+” na podstawie ustaw szczególnych w orzecznictwie SKO oraz sądów administracyjnych
• stosunek przepisów szczególnych w zakresie uchylenia lub zmiany decyzji do przepisów ogólnych K.p.a. – art. 154 i 155 Kodeksu w praktyce decyzyjnej OPS
• zastosowanie instytucji wznowienia postępowania przed organami OPS w sprawach z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz świadczenia „ 500+” – problemy orzecznicze
• stwierdzenie nieważności decyzji w przedmiocie uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz świadczenia „ 500+”
• problemy orzecznicze decyzyjnego ustalania obowiązku zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz świadczenia „ 500+”
• stosowanie ulgi w obowiązku zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz świadczenia „ 500+”
• rola OPS w przymusowym dochodzeniu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz świadczenia „ 500+”.
Ekspertem na spotkaniu będzie Pani Małgorzata Gajda – Durlik - doktor nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, postępowania egzekucyjnego w administracji i postępowania sądowoadministracyjnego, autor publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, długoletni prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Wyższej. Wieloletni praktyk związany z organami administracji publicznej, radca prawny, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, posiadający również długoletnie doświadczenie w zakresie szkolenia kadr administracji publicznej (od 2004 r.).

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do 26 kwietnia 2017 r. telefonicznie pod numerem 17 783-55-53, mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez formularz elektroniczny http://www.frdl.rzeszow.pl/ogloszenia/forum-pomocy-spolecznej.html?hy=58 

Z wyrazami szacunku,

Małgorzata Nieroda
Koordynator Forum