Szanowni Państwo
Dyrektorzy/Kierownicy OPS, GOPS, MOPS, PCPR, Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego

mam przyjemność zaprosić Państwa na kolejne spotkanie Podkarpackiego Forum Pomocy Społecznej, które odbędzie się w dniu 8 września 2017 r. (piątek) w godz. 10.00 - 13.00 w sali konferencyjnej FRDL Podkarpackiego Ośrodka Samorządu Terytorialnego przy ul. Kolejowej 1 (wejście od ul. Żeromskiego).


Tematyka spotkania: Zasady i tryb dochodzenia uprawnień do świadczeń rodzinnych po nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych w 2017 r.


Program spotkania:
1. Zasady i tryb ustalania uprawnień do świadczeń
• kryteria ustalania uprawnień do świadczeń rodzinnych
• zasady ustalania kryterium dochodowego po nowelizacji
• utrata i uzyskanie dochodu w warunkach po nowelizacji
• negatywne przesłanki nabycia prawa do świadczenia w warunkach po nowelizacji
• prawo do dodatków do świadczeń rodzinnych w warunkach po nowelizacji.
2. Zasady i tryb ustalania uprawnień do świadczeń dla osób objętych wspólnotowymi zasadami koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego po nowelizacji
• tryb postępowania
• rola wojewody w postępowaniu w sprawie prawa do świadczenia
• pozycja orzecznicza Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawach z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
3. Postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych
• właściwość organu
• wszczęcie postępowania
• dowody i postępowanie wyjaśniające
• podjęcie w sprawie rozstrzygnięcia
4. Wypłata świadczeń rodzinnych
5. Zasady i tryb kontroli wykonania decyzji oraz jej weryfikacja
6. Dochodzenie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
7. Egzekucja i potrącenia ze świadczeń.

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do 7 września 2017 r. poprzez elektroniczny formularz dostępny pod adresem http://frdl.rzeszow.pl/ogloszenia/forum-pomocy-spolecznej.html?hy=84, telefonicznie pod numerem 17 783-55-53 lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z wyrazami szacunku,

Małgorzata Nieroda

Koordynator Forum